סדר הדלקת נרות שבת

המצווה שאני הכי אוהבת...

לפני הדלקת הנרות כדאי לתת מטבע לצדקה ולומר:

לאחר אמירת התפילה ומתן המטבע לצדקה, תדליק שני נרות לכבוד שבת קודש, ולאחר הדלקת הנר תכסה את עיניה בידיה ותאמר את הברכה:

 

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.