Tag Archive: שואה

היתה זו הפעם האחת והיחידה בשנה ששמענו את קולו. זעקה זו צמררה אותנו, הילדים. בכיו קורע-הלב של האיש המבוגר, הזיל דמעות גם מעיניהם של מבוגרים אחרים, והשאיר אותנו המומים ובהולים

אוקטובר 8, 2019 12:36 am Published by Leave your thoughts

סיפור מרטיט ומצמרר אודות נפשו המיוסרת של יהודי שהיה מתעל את כל צערו וכאבו לזעקה אחת גדולה ומחרידה בבוקרו של יום הכיפורים.

בקול חרישי פצח הרבי בניגון איטי, שר בדבקות את המילים. הצנזורים הקומוניסטים אמנן ידעו יידיש, אך את 'לשון הקודש' הם לא הכירו

יולי 9, 2019 10:40 pm Published by Leave your thoughts

סיפור מרטיט על גבורה עילאית שר הרבי מסקולען, שהצליח להערים על השלטון הקומוניסטי והעביר מסר חודר לעם היהודי, באמצעות שיר שהלחין בין כותלי הכלא.

מעשה מדהים שהיה

מאי 6, 2019 10:58 pm Published by Leave your thoughts

לנגד עיניו עלו דמויות רעייתו וילדיו הקטנים. מי יודע אם יזכה לשוב ולראותם? חבריו כבשו את פניהם בקרקע, שותפים לחרדת המוות שאופפת את חברם לנשק

גידי כץ נחת והמריא מן הקרמטוריום

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

"אני מגיש בזאת את התפטרותי, אינני רוצה להמשיך בצבא הקבע" הודיע גידי כץ למפקדו הישיר. הוא פנה משם בלווי מפקדו לחדרו של הרב הצבאי ואמר לו: "הרב שאול, תודה על המסע המופלא לפולין. בזכותך אני עוזב את הטייסת והולך לטוס את הטיסה המשמעותית של חיי"

מתחת לעץ החרוב

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

רפאל ושמעון מחו דמעה סוררת. "ואנחנו, כשאבא עשה חסד של אמת עם יהודי אומלל ניצול שואה, שיננו משניות מתחת לעץ החרוב".