Tag Archive: ראש השנה

"את השולחן הרעוע נכסה במפה יפה. את הקירות נצבע מעט. ואת הקרשים שמכסים את החלונות אשייף כדי ייראו כחדשים. אבל על דבר אחד אנחנו לא יכולים לוותר. לפחות הכסא שעליו יישב המלך, חייב להיות חדש"

ספטמבר 24, 2019 9:58 pm Published by Leave your thoughts

משל נפלא שמתאר בצבעים חיים את הדרך שבה אנחנו צריכים להתכונן לקראת ראש השנה ויום הכיפורים.

מצוות 'ביכורים'

מאי 29, 2019 9:09 pm Published by Leave your thoughts

חג השבועות מכונה 'חג הביכורים', כי הוא פותח את העונה בה אפשר לקיים את המצווה החשובה הזאת ^ איך נוכל לקיים אותה כיום, כשבית המקדש אינו קיים?

יום הדין ושמירת שבת

ספטמבר 17, 2018 1:23 am Published by Leave your thoughts

בלילה שבין שלישי לרביעי בסביבות אחד בלילה התחיל להתפתח אצלי זיהום, עכשיו מרגיש הרבה יותר טוב אבל לא 100%. רציתי לשאול האם יש קשר לזה שזה קרה ממש בתחילת השנה החדשה ואם כן על מה אני צריך להקפיד יותר?

נותנים אנו בזה שכר לכל תושבי הקהילה האמורה למן היווסדה ועד היום, לכל הנשמות שבעולם האמת שגרו באותה קהילה, "שעה אחת של חיים"!

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

נותנים אנו בזה שכר לכל תושבי הקהילה האמורה למן היווסדה ועד היום, לכל הנשמות שבעולם האמת שגרו באותה קהילה, "שעה אחת של חיים"!