Tag Archive: קורונה

הגענו לטיסה שניות ספורות לפני סגירת הדלתות, ואז חווינו את הסימפטום המדכא של המגיפה: הריחוק בין בני האדם. במטוס שבו יש עוד מאתיים יהודים כמוך, כל אחד מצטנף בפינה, חושש שלבחור העובר בין המושבים– יש קורונה.

ספטמבר 26, 2020 10:50 pm Published by Leave your thoughts

ידידיה מאיר, על החזרה לארץ בחופזה לאחר שהשליחות נקטעה במפתיע

במחשבה תחילה לראש השנה תשפ"א: החתן והכלה שביקשו בדמעות רותחות שיינטל מהם חוש הריח

ספטמבר 23, 2020 10:56 am Published by Leave your thoughts

צלילי ה"עוד יישמע" שאולי הושרו בחתונה הקטנה - נמוגו מהר מאוד. בני הזוג נכנסו לדירה הקטנה ששכרו, מייחלים בכל לב שביתם יהיה בית נאמן על אדני התורה ויראת שמים.

ניצל בנס מסירה שנתקעה בג’מייקה בשל הקורונה, וקיבל קבלה להניח תפילין בכל יום

ספטמבר 1, 2020 1:14 pm Published by Leave your thoughts

כשהאמן עמית מנדל מירושלים החליט לפני כארבעה חודשים לצאת להרפתקת טיולים בעולם, באמצעות סירות שעגנו מנמל לנמל, הוא לא ידע שהיא הולכת לשנות את חייו מן הקצה אל הקצה. בשל הנס שנעשה לו בלב ים, הוא החליט לקבל על עצמו להניח תפילין בכל יום