Tag Archive: פרשת וישלח

שמה של אשליה

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

״אולי זה נכון, אבל אתה זקן עוד יותר! – ואם זקן כמוך היה יכול לקום לעבוד בבוקר כזה, אין שום סיבה שאני לא אעשה זאת...״

מלחמה בעזרת ה'

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

האם נהג יעקב כאדם דתי? לאן נעלמו האמונה והביטחון באלוקים, הוא האלוקים שהבטיח לו בחלום הסולם, כי ישמרהו וישיבו לארץ בשלום?

שנאת עולם לעם עולם

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

ימיה של שנאת היהודים כמספר ימיה של היהדות עצמה. בכל מקום בו היו יהודים, היתה גם שנאת ישראל. בכל מקום ובכל זמן היתה זאת שנאה ללא היגיון וללא חשבון.

"עד עלות השחר"

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

שלוש התפילות שאנו מתפללים בכל יום מכוונות כנגד שלושת האבות. אברהם תיקן את תפילת שחרית, יצחק תיקן את תפילת מנחה ויעקב תיקן את תפילת ערבית

אשת חיל מי ימצא

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

עוצמתה של האם היהודיה מבצבצת ועולה לאורך כל סיפור חייהם ומעשיהם של אבותינו, ומכאן ולעד תוכתר האישה והאם, כעיקרו ויסודו של הבית, אשת החיל בישראל.

אדישות מול מאמץ

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

העולם עשוי, או עשוי שלא, להגיע לאיחוד גלובלי, אבל ניצוץ הייחודיות שזרח פעם, הניצוץ שהצמיח את גדולי ההיסטוריה, דעך. אנחנו חיים בתקופת ״אני לא יכול״ משעממת!