Tag Archive: יום כפור

היתה זו הפעם האחת והיחידה בשנה ששמענו את קולו. זעקה זו צמררה אותנו, הילדים. בכיו קורע-הלב של האיש המבוגר, הזיל דמעות גם מעיניהם של מבוגרים אחרים, והשאיר אותנו המומים ובהולים

אוקטובר 8, 2019 12:36 am Published by Leave your thoughts

סיפור מרטיט ומצמרר אודות נפשו המיוסרת של יהודי שהיה מתעל את כל צערו וכאבו לזעקה אחת גדולה ומחרידה בבוקרו של יום הכיפורים.

"את השולחן הרעוע נכסה במפה יפה. את הקירות נצבע מעט. ואת הקרשים שמכסים את החלונות אשייף כדי ייראו כחדשים. אבל על דבר אחד אנחנו לא יכולים לוותר. לפחות הכסא שעליו יישב המלך, חייב להיות חדש"

ספטמבר 24, 2019 9:58 pm Published by Leave your thoughts

משל נפלא שמתאר בצבעים חיים את הדרך שבה אנחנו צריכים להתכונן לקראת ראש השנה ויום הכיפורים.

קרקורים, נפנוף כנפיים ותפילות

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

בגיליון יום הכיפורים, של מגזין מסוים, הופיעה תמונה של ילדה קטנה וחמודה בירושלים. הילדה ספק חייכה, ספק צרחה, ומעליה הונף תרנגול. התמונה, סיפר לנו הכיתוב, מראה טקס שנחגג לפני יום כיפור.