Tag Archive: חזרה בתשובה

ניצל בנס מסירה שנתקעה בג’מייקה בשל הקורונה, וקיבל קבלה להניח תפילין בכל יום

ספטמבר 1, 2020 1:14 pm Published by Leave your thoughts

כשהאמן עמית מנדל מירושלים החליט לפני כארבעה חודשים לצאת להרפתקת טיולים בעולם, באמצעות סירות שעגנו מנמל לנמל, הוא לא ידע שהיא הולכת לשנות את חייו מן הקצה אל הקצה. בשל הנס שנעשה לו בלב ים, הוא החליט לקבל על עצמו להניח תפילין בכל יום

יהודים היו נוסעים לרוסיה עם שלושה זוגות תפילין. כששאלו אותם במכס למה שלושה, הסבירו שהם צריכים אחד לשבת, אחד ליום חול. ואחד לחגים…

ספטמבר 3, 2019 11:53 pm Published by Leave your thoughts

הרב אריה שכטר שליט"א מספר על הדרכים המופלאות שבהן הצליחו יהודים יראי שמים לסייע לאחיהם שהיו מאחורי מסך הברזל הקומוניסטי

בקול חרישי פצח הרבי בניגון איטי, שר בדבקות את המילים. הצנזורים הקומוניסטים אמנן ידעו יידיש, אך את 'לשון הקודש' הם לא הכירו

יולי 9, 2019 10:40 pm Published by Leave your thoughts

סיפור מרטיט על גבורה עילאית שר הרבי מסקולען, שהצליח להערים על השלטון הקומוניסטי והעביר מסר חודר לעם היהודי, באמצעות שיר שהלחין בין כותלי הכלא.