ספר התורה נפל, האדמו"ר הורה על תענית ציבור

האדמו״ר הורה על צום של כל הקהל והתכנסות תפילה לאחר שספר התורה נשמט אל הארץ

האדמו"ר מבעלזא הורה באופן חריג על קביעת תענית ציבור כללית, שתיערך במקביל לעצרת תפילה מרכזית בבית המדרש הגדול של חסידי בעלזא ברובע ג' באשדוד, כחלק מהליך שקבע בעקבות נפילת ספר תורה בחג שמחת תורה האחרון באותו בית המדרש.

בעקבות כך, הורה האדמו"ר לקיים את התענית והעצרת ביום חמישי הקרוב, והקהל נקרא לקרוא ביום זה את כל ספר התהילים מתוך צום ותפילה.

האדמו"ר הורה גם כן  להקפיד האופן מוגבר על העברת ה'סדרה', בקיום " שניים מקרא ואחד תרגום" בכל שבוע ושבוע בלא יוצא מן הכלל, על ידי מתפללי בית המדרש, שנקראו להתאמץ ביותר בקביעת עתים לתורה.

לנפילת ספר תורה התייחסות חמורה ביותר, המכתיבה צום וקבלת תשובה לכפרה על כך. למרבה הצער, פעמים רבות, דווקא ביום של שמחה מיוחדת עם התורה, נופל ספר התורה, כפי שקרה גם במקרה זה.

[אתרוג]