התלמידים החרדים מובילים בחשבון

הציבור החרדי מפתיע שוב עם נתון מרשים במיוחד שהושג בבחינות לשכת רואי החשבון בישראל. כמידי שנה ניגשים מאות תלמידים מכלל המכללות בארץ לבחינות לשכת רואי החשבון, לקראת קבלת תעודות הלשכה בחשבות שכר ובחשבות שכר בכירה. המקצוע המורכב הדורש בקיאות חשבונית רבה, נחשב כיום למקצוע המבוקש ביותר בשוק העבודה בישראל. הדרישה במקומות עבודה רבים לחשבי שכר,קרא עוד...

הציבור החרדי מפתיע שוב עם נתון מרשים במיוחד שהושג בבחינות לשכת רואי החשבון בישראל. כמידי שנה ניגשים מאות תלמידים מכלל המכללות בארץ לבחינות לשכת רואי החשבון, לקראת קבלת תעודות הלשכה בחשבות שכר ובחשבות שכר בכירה. המקצוע המורכב הדורש בקיאות חשבונית רבה, נחשב כיום למקצוע המבוקש ביותר בשוק העבודה בישראל.

הדרישה במקומות עבודה רבים לחשבי שכר, הניעה את לשכת רואי החשבון לפקח על מסלולי הלימודים, כשהמטרה המרכזית היא שמירה על הרמה מקצועית ועדכונים בפסיקות האחרונות ובשינויי החקיקה הרבים שהתקבלו בשנים האחרונות והתמודדות עם אותם שינויים.

בבחינות הלשכה שנערכו בחודש האחרון לקבלת תעודת 'חשבי שכר' עמד ממוצע הציונים במגזר הכללי על 66%, ואילו ממוצע הציונים של הנבחנים החרדיים הוא למעלה מ90% (!), הפרש של 25% על פני הממוצע של הציבור הכללי, נתון שהתקבל בהפתעה בלשכת רו"ח ובעולם האקדמי.

שוב ושוב מתברר כי הכוח המקצועי של הציבור החרדי גדול ומשמעותי במיוחד, למרות הניסיונות הקנטרניים להצניע את הנתונים ולהציג ציבור זה כ'חסר השכלה' וכמי שזקוק נואשות ל'תכניות הצלה' מקצועיות שונות. מתברר שהמטען שמביאים עימם הבוגרים החרדיים היוצאים לשוק העבודה, גדול לעין ערוך מאחוז ההצלחה בציבור הכללי.
 
[כיכר השבת]