הצימאון הגדול

בלילות - במועדונים רועשים, בימים - מקשיבים בצמא...

הרב ישראל מאיר לאו, רבה של תל אבי-יפו, מסר בחודשים אלול תשרי – תאמינו או לא, למעלה מ-150 הרצאות ושיעורים בכל רחבי הארץ,
 
לקרוא ולא להאמין.

הרב לאו מוזמן מידי שנה לכל בתי הספר התיכוניים בת"א, כשמחציתם של הילדים שם הם בני עולים מחבר העמים, אשר מבלים בדרך כלל את לילותיהם במועדונים רועשים. תופעה מדהימה לראות את השקט הרוחני שנשתרר כשמתחיל השיעור.

ילדים בני 6 תלמידי כתות א' במסיבת חומש וסידור – מאות במספר יושבים בשקט, בלי לנוע ובלי לזוז, במשך שעה שלימה.

בבית ספר תיכון במעוז חילוני, מאות נערים גלויי ראש יושבים, תלמידים לצד תלמידות, ושומעים בקשב רב את דרשתו של הרב לאו, על ימי הרחמים והסליחות, על התשובה ועל יום הכיפורים.
 
בסוף הדרשה ניגשו עשרות רבות של תלמידים לשאול שאלות אישיות בנושא התשובה. מראם העיד עליהם ביותר מאלף עדים כי הם רחוקים מרחק רב מנושאים אלו.
 
אחרי הדרשה. משהו נסדק.