הרוב צודק?

עם סיום ההרצאה ניגש סער את המרצה ואמר לו שהרצאתו היתה מאד מעניינת ומשכנעת, אך עדין מציקה לי השאלה:

הן בעולם החילוני ישנם רבים בעלי השכלה גבוהה, דוקטורים ופרופסורים, אנשים במרכז חיי העסקים והמדע, הפוליטיקה והמדיניות, האם כולם לדעתך טועים? כ – ו – ל – ם?