אמונה תמימה ואיתנה

לבני ישראל יש ייעוד נצחי ולשם כך דרוש עם בעל חוסן פנימי מיוחד, עם שבכוחו לעבור היסטוריה קשה מאד.

לאחר שהגיע אברהם אבינו לארץ ישראל, הוא קיבל הבטחה מאת האלוקים: "שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה, וקדמה וימה: כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם" (בראשית י"ג, י"ד-ט"ו).