בכח התורה להציל ממלחמות ואזעקות

מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט״א: עלינו לבצר את כוחנו בתורה ואז נינצל

מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב בדברים נוקבים:

 

'רגיל הוא האדם שאינו רואה צורך לומר תהילים ולהתפלל רק כשהוא רואה את מאורעות המלחמה בעיניו – כשהוא שומע באוזניו את האזעקות והאווירונים – רק אז הוא בא לכלל הבנה שיש צורך לבקש רחמים.

 

אבל לב מלכים ושרים ביד ד'!

 

 והכל תלוי במה שמחליטים למעלה, עלינו לדעת כי 'הקול קול יעקב והידיים ידי עשו', כל זמן שקולו של יעקב בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אין הידיים ידי עשו, וכל זמן שאין קולו מצפצף בבתי כנסיות ובתי מדרשות הידיים ידי עשו"

 

כל אומות העולם אינם דורשים בטובת התולעת יעקב, ולכן עלינו לבצר את כוחנו את ה'קול קול יעקב' ואז יתקיים בנו "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד".

עלינו לבצר את כוחינו בתורה ואז נינצל!