העולם שלאחר המבול…

אני, הקורא הפשוט, הבנתי לתומי כי אכן מדובר כאן בצדיק גדול... שכן רק בסיומה של הפרשה הקודמת, קראנו... ונח מצא חן בעיני ה'... וודאי הוא כי אין עוררין על מעשיו, דרכיו ואופן תפקודו של נח... וכפי שהתורה מציינת 'את האלוקים התהלך נח...'

אכן, שוב פעם מצינו דעות לכאן ולכאן…

ואלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו…

אני, הקורא הפשוט, הבנתי לתומי כי אכן מדובר כאן בצדיק גדול… שכן רק בסיומה של הפרשה הקודמת, קראנו… ונח מצא חן בעיני ה'… וודאי הוא כי אין עוררין על מעשיו, דרכיו ואופן תפקודו של נח… וכפי שהתורה מציינת 'את האלוקים התהלך נח…'

אין מילה מיותרת בתורה !

אין אף גוזמה ולו הקלה שבקלות…

איש צדיק תמים היה בדורותיו….!

אולם… רבותינו הבינו ודרשוה דרשה אחרת…

בדורותיו… דווקא בדורו שלו היה צדיק… ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום…!

דברים כדורבנות…

כלום מישהו ביקש לעשות השוואות בין דור אחד למשנהו ? כלום גדולי דורות אחרונים הגיעו לדרגתם של דורות ראשונים? האם העלנו פעם במחשבתינו לעשות השוואות בין גדולי תורה ?

ויתרה מכך…

לשם מה באה התורה 'לבשר' לנו כי דווקא בדורו של נח היה הוא צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום…? כלום יש בכך לאלפינו בינה… ומשום לימוד לדורות…???

נדמה כי חכמינו ז"ל ירדו לעומק דברי תורתינו הקדושה… וכך פירשוה…

אכן, אין ספק… נח הוא איש צדיק! אף בדורו של אברהם אבינו נוכל להושיב את נח בין רבני האומה… במזרחו של אולם…

על כך אין עוררין… שכן נח איש צדיק תמים היה בדורותיו…

אולם…

עת נבא להסתכל על אברהם אבינו נגלה איפה… מדרגות בשיעור קומה נעלה מזו של נח… בדורו של נח…

כאשר בא הקב"ה לבשר לנח על החלטתו הבלתי מתפשרת… קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם את הארץ… עשה לך תיבת עצי גופר וכו' מתארת התורה את הדבר הבא: "ויעש נח ככל אשר צוה אותו אלוקים כן עשה"

על מה מגיע לו הקרדיט? על כך שעשה ככל אשר ציווהו ה'? כלום היה הוא מעדיף להשאר בלא תיבה? כלום היה הוא מעדיף לאבד את חייו וחיי משפחתו במו ידיו???

אולם נדמה איפה, כי כאן נמצאת נקודת הביקורת המרכזית על… נח!

כאן מגלה התורה את התביעה… מ… נח…!

הבה ונחשוב קמעא…

עת מגיעה ל"ע גזירת כליה על העולם כולו!!! בהודעה ישירה לאדם הנכבד והדגול ביותר באותו הדור… בהודעת sms… בדואר האלקטרוני…. וקל וחומר כשההודעה מגיעה ישירות… בנבואה! כיצד נצפה ממנהיג הדור לנהוג? כלום בכך שיכנס את אנשי ביתו ויספר להם על הצרה ויבטיח את מקומם יחד עמו, די? האין בכך משום התעלמות מצרת הכלל?

וכך, צועד לו נח… וכפי שמעידה תורתינו הק' וַיַּעַשׂ נֹחַ כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה אֹתוֹ אֱלֹהִים כֵּן עָשָׂה…

אמת הוא הדבר… נח עשה ככל אשר ציווהו אלוקים… אבל לא יתרה מזו…!

בדורות הבאים נפגוש את אברהם אבינו כאשר מודיעו אלוקים כי בכוונתו לכלות את אנשי סדום בגין היותם רעים וחטאים לה' מאד, פונה אברהם אבינו בתפילה חרישית לבורא עולם ואומר לו: אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר? האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקים אשר בקרבה???

וכך אברהם ממשיך ומפציר עוד ועוד אולי יש ארבעים צדיקים בתוך העיר… אולי יש שלושים… עשרים… עשרה…

ומשהבין שאף עשרה אין, ואברהם שב למקומו…

אף מנח היינו מצפים להתנהגות מעין זו… לבנות תיבה אינו דבר הראוי לציון ולשבח בגין עשייתה, שכן אילולי בניית התיבה חייו הפקר והמוות בטוח להן…

מעתה… נדמה כי כוונת התורה ויעש נח ככל אשר צווה וכו' לומר, כי אכן נח עשה ככל אשר ציווה אך לא מעבר לכך…

לצורך זה נדרש תיקונו של נח, דווקא, בשהייתו במשך כל ימי המבול בתוך התיבה…

לנח לא היו חיים קלים בתיבה…

האחריות על החיות והבהמות והעופות למיניהם הייתה מוטלת על כתיפיו… כל בעל חי קיבל את מזונו בשעה המיועדת לו… ופעם אחת אירע שנח איחר את זמן ארוחת האריה… ונח שילם על כך בנשיכת האריה את רגלו… והפכו לנכה… ושוב את הקרבן שהקריב לאחר צאתו מהתיבה, הקריב בעזרת בניו…

דווקא משום כך…

התיקון הגדול ביותר, הוא דווקא במקום החסרון הרב…

על נח מוטלת איפה חובת ההוכחה לתיקון דרכו… שכן עשיית רצון ה' לא די בכך… רצון ה' הוא איפה שהאדם יֵצא מגדרו בעבור הזולת… שהאדם יעשה כל מה שביכולתו על מנת להציל… את הזולת… וכפי שעשה אברהם אבינו בסדום.

נמצינו למדים…

כי תיקונו של נח בשהייתו בתיבה היה עשיית החסד… חסד שאינו על מנת לקבל שכר… חסד, לא בעד כותרות בעיתונים… לא בעד הערכה בחברה… אלא חסד מול בעלי החיים הנזקקים למאכל, תדיר.

נמצינו למדים…

כי תיקון העולם וחזרת העולם למתכונתו הרגילה תלויה איפה בעשיית החסד… שכן לא נחתם גזר דינם של החיים אלא בעוון גזל… שהלא הגזלן הוא האדם שרומס כל ישות אחרת ואינו דואג אלא לעצמו בלבד… אף חמור הוא מן הגנב… שיודע שאינו נוהג כשורה וגונב בהיחבא… לא כן הוא הגזלן שמצפצף על העולם כולו… לא כן הוא הגזלן שעושה ככל העולה על רוחו… שכן אין עומד מול עיניו אלא תאוות הבצע ורצונו האנוכי גרידא…

לצורך זה באה התורה ומדגישה לנו…

נח, איש צדיק תמים היה בדורותיו… על צדקותו של נח אין עוררין! על דרגתו הגבוהה הבלתי נתפסת של האיש… איננו דנים כלל ועיקר… שהלא… ונח מצא חן בעיני ה'!

נח, מגדולי האומה כולה… נח, זוכה למצוא חן בעיני ה', ונח זוכה לנבואה מה שאנו וגדולים מאתנו לא זוכים…

אמנם…

לא בכדי מדגישה התורה 'בדורותיו' שכן אילו חי היה נח בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב לכלום…

אין חלילה בכוונת התורה 'להשמיץ'…

אין חלילה בכוונת התורה לערוך השוואות בעלמא…

שהלא לא מצינו מעין זו בכל התורה כולה! השוואות בין בני אדם? אַיִן!

אולם בכוונת התורה להראות, להדגיש, ובזהירות עצומה… מה נדרש מנח… מה נדרש על מנת ליתן זכות קיום לעולם… מהו התיקון של דור המבול… כיצד היה נראה נח שלפני המבול, וכיצד נראה נח לאחר המבול…

למדנו איפה כי…

קיום העולם תלוי בעשיית חסד…

קיום העולם תלוי בדאגה לזולת…

קיום העולם תלוי בראיית הזולת כחלק בלתי נפרד מאיתנו, מילדינו וממשפחתינו…

לפיכך…

עת נראה את הזולת מצליח בדרכו… שוב לא יעלה רוע בליבנו… שוב לא תהיה צרה עינינו במעשיו, בסיפור ההצלחה שלו…

אדרבא…

שנדַבֵק כל אחד את חברו… נדַמה בעצמנו כי סיפור הצלחתו… זהו סיפור הצלחתנו… נרבה בעשיית החסד עוד ועוד… ושוב זכינו לקיים את העולם…

כי על שלשה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים…

שולחן לעולם לא יוכל לעמוד על שתי רגלים… ללא הרגל השלישית אין לו סיכוי להישאר ולשמש כשולחן…

לפיכך…

נזדקק אנו ודאי לרגל חשובה זו… המחזיקה אף את התורה והעבודה… על ידי גמילות חסדים.