ב"ב: ראש העיר הורה להפריד את הסכך מהפסולת

בהנחיית הרב יעקב אשר, ראש העיר פינו עובדי אגף התברואה של העירייה את עצי הסכך בנפרד מהפסולת הכללית, כדי לשמור על חשיבותם והם הופנו בנפרד לאתר הפינוי בחיריה. הרב מאיר יהודה מרמורשטיין, חבר הנהלת העירייה וראש אגף התברואה ומר נתנאל נחום, מנהל האגף סיירו באתר, כדי לעמוד מקרוב על הטמנתם בנפרד של עצי הסכך. הרבקרא עוד...

בהנחיית הרב יעקב אשר, ראש העיר פינו עובדי אגף התברואה של העירייה את עצי הסכך בנפרד מהפסולת הכללית, כדי לשמור על חשיבותם והם הופנו בנפרד לאתר הפינוי בחיריה.

הרב מאיר יהודה מרמורשטיין, חבר הנהלת העירייה וראש אגף התברואה ומר נתנאל נחום, מנהל האגף סיירו באתר, כדי לעמוד מקרוב על הטמנתם בנפרד של עצי הסכך.

הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלת העירייה ציטט מהמשנה ברורה, בהלכות-סוכה, סימן תרל"ח, סעיף קטן כ"ד:

"ואף אחר סוכות לא יפסע על עצי סוכה דתשמישי מצווה הם, כמו ציצית ולולב, ועל כן יש למחות באנשים שזורקים אחר סוכות עצי הסכך לחוץ במקום שרבים רגילים לפסוע עליהם, ואפילו איננו מקום אשפה."

הוא הוסיף, כי מסופר גם שהחת"ם סופר זצוק"ל ראה את אחד מתלמידו שדרך על עצי סכך ולא הקפיד להימנע מכך, ולכן לא נתן לו היתר הוראה.