לא ידעתי שצילמו אותי

אמר הנהג שחצה באדום: ׳׳לו ידעתי שיצלמו אותי ברור שהייתי מחכה לאור ירוק!״

אמר הנהג שחצה באדום: "לו ידעתי שיצלמו אותי ברור שהייתי מחכה לאור ירוק!"

הסביר הפרחח שסרט את האוטו ולא הבחין שיש עדי ראיה: "לו ידעתי שיראו אותי אין ספק שהייתי משאיר לך פרטים"!

התנצל הבחור שלכלך על חברו באוזני הבוס: "לו ידעתי שאתה עומד מאחורי עציץ סמוך ושומע כל מילה הייתי מקפיד מאוד לומר עליך רק דברי שבח והלל"!

טען המוכר שהחליף את המקרר הפגום אחרי שמונה חודשים ושבע מאות טלפונים: "לו הייתי מודע לכך שתיפנה לעיתון (כפי שאיימו עשרות קליינטים לפניך ולא עשו) והדבר יזיק לתדמית החיובית של העסק שלי, מיידהייתי נותן לך שרות של אחמי"ם"!

ציין השר הבכיר שניסה לתפור לחברו תיק ולא הלך לו: "לו ידעתי שמקליטים כלמילה שאני מוציא, ברור שהייתי תובע נחרצות שיכבו קודם את מכשיר ההקלטה!".

 

***

 

ובספר ישן וחכם שמתנוסס במרכז ארון הספרים היהודי כבר נכתב:

 

 

"שויתי לה' לנגדי תמיד' –

הוא כלל גדול במעלות הצדיקים…

 

 

כי אין ישיבת האדם ועסקיו ודיבורו והרחבת פיו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך,כל שכן שישים על ליבו שהמלך הגדול אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואהכל מעשיו…"

 

(שולחן ערוך חלק אורח חיים, סימן א' סעיף א').