יצר הרע?! – מזה בכלל?

הרב אורי זוהר בתשובה מפתיעה...

הרב אורי זוהר מפתיע:

"כבוד הרב, מה זה יצר הרע?"

זה אני! יצר הרע נמצא בכל אחד מאיתנו. היצור היחידי בעולם שבנוי משני חלקים שווים, זה האדם.  המלאכים הם רק רוח; בעלי החיים הם רק גוף; האדם הוא משני החלקים. ויש לו בחירה.

אספר לך סיפור שיסביר מהי עבודת היצר: "לילה אחד הייתי במעלות. ההרצאה התחילה בשמונה וחצי בערב אמרו לי שאני חייב לסיים עד רבע לעשר. למה? 'כי יש משחק'… לא שמתי לב ועבר הזמן. ומסתבר שאף אחד לא עזב את המקום. כל אחד עשה חשבון לעצמו ברבע לעשר: לעזוב את הדרשה וללכת למשחק? ובאותה שנייה הוא בחר. זה היה ניצחון על היצר. יצר הרע זה הגוף שלנו, התאוות שלנו, החברתיות שלנו, הרייטינג והתחרות, זה ההבל הבלים, זה היצר. יצר הטוב הוא שכל. תפעיל את השכל תגביר אותו בשביל מה אני חי פה בעולם".