דירת ארעי מול האיום האיראני

איומי החיזבאללה מצפון עם הקאסמים של החמאס מדרום, כאשר במקביל איראן צועדת בדרכה לנשק גרעיני – הפיתרון: ״צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי״

משמרות המהפכה של איראן ביצעו השבוע תרגיל צבאי נרחב שבמסגרתו שוגרו טילי ה"שיהאב 3" וה"סג'יל 2", הממחישים את העובדה שתוכנית הטילים האיראנית נמצאת בעליית מדרגה מדאיגה. מדובר בטילים לטווח ארוך, שיכולים על פי ההערכות לפגוע לא רק בישראל, אלא גם במדינות אירופה וכן בבסיסיה הצבאיים של ארה"ב במפרץ הפרסי. טילים לטווח של כמעט 2000 ק"מ, יהיו מסוגלים לשאת ראש קרב גרעיני במשקל גבוה למרחק של כ- 1,500 ק"מ.

 

***

 

הידיעות המדאיגות הללו מתפרסמות ערב חג הסוכות, ימים שבהם מחויבים אנו בהתבוננות חיונית אודות מבטו של היהודי המאמין על כל המתחולל סביבו.

 

עם התקדש החג, נצא כולנו מביתנו, מ"דירת הקבע", כדי לשבת בצל הסוכה, "דירת ארעי". מהבית החם וה"בטוח", נעבור אל הסוכה העומדת תחת כיפת השמים, ללא מגן ממטר ומשמש יוקדת, סוכה שיסודותיה רעועים ודפנותיה חלשות. ניפרד מהאשליה המלווה אותנו כל ימות השנה כאילו "ביתי הוא מבצרי", ונעבור לתחושה היהודית האמיתית: "בצל כנפיך תסתירנו".

 

מרן רבי אליהו דסלר זצ"ל מבאר את התפילה הנאמרת מדי תפילת ערבית, "ופרוש עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך". "הנה סוכה היא דירת ארעי, והיא בחינת ביטול היש של העולם הזה. בחינה זו היא שישיג האדם שאין שום קביעות בעולם הזה, ואדרבא, כל תאוותיו והנאותיו חולפות עוברות, וגם כל מחשבות האדם שלפיהן יוכל לבסס את עצמו בחיים מסודרים לדורי דורות, אינן אלא דמיונות שווא…

 

הכרה זו מצויה היא אצל כל בן דעת, כי הרי החיים עצמם מוכיחים ששאיפות העולם הזה הבל הנה, ורק השאיפות הרוחניות מביאות לידי אושר ושמחה". זוהי ה"עצה טובה" הנלמדת מהסוכה שבצילה חוסים אנו בשבעת ימי החג. ההכרה שאין דבר "בטוח" בחיים, מלבד הביטחון הגמור בקב"ה, היא ה"עצה" הטובה ביותר, שיכול האדם ליטול עמו.

 

בספר "מנורת המאור" מאריך להסביר מהותה של המצווה בדרך זו: צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי, היתה כוונתם שבאה מצווה זו ללמדנו שלא ישים אדם בטחונו בגובה ביתו וחוזקו ותיקונו הטוב, ואף כי יהיה מלא מכל טוב. ואף לא יבטח בסיוע שום אדם, אע"פ שיהיה אדון הארץ ומושל בה. אלא ישים בטחונו במי שאמר והיה העולם, כי לו לבדו היכולת והאמונה, ובמה שמבטיח אינו מתנחם ממנו… ולו לבדו המחסה והמסתור כמו שכתוב: 'והבוטח בד' חסד יסובבנו', ונאמר "אומר לד' מחסי ומצודתי, אלוקי אבטח בו". 

 

השנה, כאשר חל יום טוב ראשון של סוכות בשבת קודש, מתחזקת הכרה זו שבעתיים. שהרי אף מצות השבת מחנכת אותנו לחיזוק האמונה בבורא העולם ובהנהגת הבריאה בידי שמים, למען לא ישים האדם מבטחו במעשה ידיו. יום אחד בשבוע שובת האדם מכל המרוץ הקשה של החיים, מהעשייה היומיומית המבוהלת. ביום זה הוא נוהג כאילו כל מלאכתו עשויה ומחדד בקרבו את התחושה, שאין כל ממש במעשי אנוש ובהתחכמותו לאגור הון וחוסן אישי באמצעים ארציים – כי יש מנהיג לבירה ורק מסובב כל הסיבות הוא אשר חותך חיים לכל חי.

 

***

 

כאמור, "תזכורות" רוחניות אלו נחוצות לנו כאוויר לנשימה בימים אלה, כאשר אויבינו הזוממים לכלותנו, מחדדים שוב חרבותיהם מכל עבר. איומי החיזבאללה מצפון עם הקאסמים של החמאס מדרום, כאשר במקביל איראן צועדת בדרכה לנשק גרעיני. בימים טרופים אלה קל להיגרר אחר בטחון בגבורת יד ובכח אנוש, לחוש שלווים ורגועים בזכות דברי ההרגעה של "כוחי ועוצם ידי". אך אנו, מאמינים בני מאמינים, לא נשים מבטחנו בידי אדם ונשליך כל יהבנו על עזרת הבורא יתברך.

 

כאשר נצא שוב מביתנו, כדי לעשות ב"צלא דמהימנותא", נשוב ונחדש את ההכרה "שאין שום קביעות בעולם הזה", נעקור מקרבנו את כל אמונות ההבל ובטחונות השווא, ונחזק את ביטחוננו בקב"ה, "והבוטח בד' – חסד יסובבנו".