השבת האחת שאריאל שרון שמר כהלכתו

סיפור מדהים על הבקשה המיוחדת מאריאל שרון של הילדה שאיבדה את 2 הוריה ו3 אחים.

 

סיפור מדהים על הבקשה המיוחדת מאריאל שרון של הילדה שאיבדה את 2 הוריה ו3 אחים.

 

הרב מרדכי נויגרשל אחד מגדולי המרצים בענייני יהדות מספר לעיתון 'בקהילה' :

 

אני רוצה לספר סיפור מופלא. הסיפור הנורא של רבי מרדכי סחיווחורדר ומשפחתו שנעקדו עולה תמימה על קידוש השם במסעדת 'סבארו', האב, האם, ושלושת ילדיהם. נותרה אז ילדה שנכוותה קשה. נכנס אז ראש הממשלה אריאל שרון לבקר אותה. היא איבדה את כל עולמה.

 

שאל אותה אז מר שרון: "מה אוכל לעשות למענך?" ענתה לו הילדה שהיא מבקשת שראש הממשלה ישמור לפחות שבת אחת…

 

"ידוע לי שראש הממשלה כיבד את בקשתה. הוא ירד לחווה עם צרור של ספרים, ויש שם עד צאת השבת, בלי לענות על אף טלפון. הוא ציווה על עוזרו שלא להעביר אליו טלפונים, רק בזמן המצוין בלוח שהשבת יצאה…

 

במוצאי שבת, לאחר צאת השבת, התקשר אליו חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן, ושרון סרב לקבל את השיחה מטעמי שמירת שבת. לאחר צאת השבת, כעס עליו ראש הממשלה: 'איך אדם דתי מתקשר בשבת?'… התברר, שהרב ליצמן התקשר כמובן במוצאי שבת, אבל ראש הממשלה ציין בטעות את צאת השבת כשיטת רבינו תם…

 

"אני לא יודע אם המעשה הזה של ראש הממשלה פעל עליו נפשית. אני גם לא יודע אם זה פעל מעשית על המשך חייו. אני גם לא יודע אם המצב שינה את מצבו בשמים. אבל אני יודע מה הסיפור הזה חולל בלבבות המוני יהודים, כשאני סיפרתי להם אותו, ועד כמה הוא עורר לבבות!"