הלכות הושענא רבא

היום השביעי של חג הסוכות נקרא "הושענא רבא", על שם התפילות הרבות שאומרים ביום זה שהמילה "הושע – נא" חוזרת ונשנית בהם פעמים רבות. יש נוהגים ללבוש בגדי לבן ומרבים בנרות כמו ביום הכיפורים. נוהגים להיות ערים כל הלילה ולעסוק בתורה ואומרים "תיקון ליל הושענא רבא", וקוראים משנה תורה (ספר דברים) ואומרים כל ספר תהילים.קרא עוד...

 • היום השביעי של חג הסוכות נקרא "הושענא רבא", על שם התפילות הרבות שאומרים ביום זה שהמילה "הושע – נא" חוזרת ונשנית בהם פעמים רבות.
 • יש נוהגים ללבוש בגדי לבן ומרבים בנרות כמו ביום הכיפורים.
 • נוהגים להיות ערים כל הלילה ולעסוק בתורה ואומרים "תיקון ליל הושענא רבא", וקוראים משנה תורה (ספר דברים) ואומרים כל ספר תהילים.
 • בתפילת שחרית נוהגים להוסיף מזמורים כמו ביום טוב.
 • מוציאים את ספרי התורה מהארון ועומדים איתם על הבימה ומקיפים את הבימה שבע פעמים עם הלולב ולמנהג בני ספרד מוציאים רק ספר תורה אחד.
 • בזמן שבית המקדש היה קיים היתה ערבה ניטלת במקדש כל שבעת ימי החג. היו יורדים למקום הנקרא מוצָא ומלקטים משם ענפים של ערבה ובאים וזוקפים אותם בצידי המזבח. בכל יום היו מקיפים את המזבח פעם אחת, וביום השביעי – שבע פעמים. ומנהג נביאים ליטול ערבה ולחבטה ביום השביעי בכל מקום זכר למקדש.
 • דיני ערבה זו שווים לדיני הערבה שבלולב.
 • מעיקר הדין יוצאים את המצוה בערבה אחת והמנהג לקחת 5 ערבות כשרות ומאוגדות יחד.
 • למנהג בני ספרד אחרי ההושענות יוצאים לחוץ למקום עפר ואומרים תפילה לחבטת ערבה ואח"כ חובטים בקרקע 5 פעמים ובכל פעם אומר "חביט חביט ולא בריך" וצריך שישארו הערבות כשרות ולא משירין את העלים.
 •  לא ישים את הערבות אחרי קיום המצוה במקום שיבואו לידי בזיון כגון שידרכו עליהן.
 • מנהג בני ספרד לשמור את הערבות בבית או על הפתח שהוא סגולה לשמירה.

אמר הקב"ה לאברהם:

אם אין כפרה לבניך בראש השנה

תהא ביום הכיפורים,

ואם לא – תהא בהושענא רבה.