לחולים שומרי תורה יש במה להיאחז

״בבית החולים אני רואה כל השנה את המילים שאנו אומרים מיד לאחר ׳ונתנה תוקף׳ על האדם: ׳כחרס הנשבר, כאבק פורח׳. אנשים שכל עתידם לפניהם קורסים לפתע והופכים לחרס הנשבר. זה רק מראה כמה כוחנו מוגבל בעולם וכמה הקדוש ברוך הוא שולט בנעשה״.

בראיון שנערך עם ד"ר קליינמן, מנהל מחלקה פנימית בביה"ח ביקור חולים, הוא מספר:

"לחולים שומרי תורה יש במה להיאחז: באמונה ובעובדה שהכל לטובה. אדם שלא מאמין בקדוש ברוך הוא גישתו היא 'אכול ושתה כי מחר נמות' או לנסות ולהיאבק במחלה בכל הכח. גם ליהודי שומר תורה ומצוות יש כח ורצון להילחם על חייו אך מתוך השלמה ובאמונה תמימה".

"אני רואה בחוש כיצד אנשים מביטים על הנהגתו של היהודי החרדי ולומדים מכך. אחד הפציינטים שלי הוא חילוני מבוגר מתל אביב. במרוצת השנים דיברנו על הכל. אך לא על יהדות. בוקר אחד ראיתי שהוא נכנס לחדרי ומנשק את המזוזה. נדהמתי, אך הוא סיפר לי שהחל גם ללכת לכותל המערבי. רואים שלא צריך לפעמים לומר מילה. די בדוגמא אישית חיובית".

"בבית החולים אני רואה כל השנה את המילים שאנו אומרים מיד לאחר 'ונתנה תוקף' על האדם: 'כחרס הנשבר, כאבק פורח'. אנשים שכל עתידם לפניהם קורסים לפתע והופכים לחרס הנשבר. זה רק מראה כמה כוחנו מוגבל בעולם וכמה הקדוש ברוך הוא שולט בנעשה".  
 
*****

ד"ר יוסף קליינמן מנהל המחלקה הפנימית בבית החולים ביקור חולים בירושלים. טיפל במהלך עבודתו גם בגדולי ישראל רבים, בהם הגראמ"מ שך זצוק"ל, הגרש"ש ברוידא זצוק"ל, הגר"מ הלברשטאם זצוק"ל והגר"י כדורי זצוק"ל.