בירושלים נחשף הרחוב המרכזי שהוביל מעיר דוד למקום המקדש

בדרום ירושלים נחשף בימים אלו הרחוב המרכזי שהוביל מן החלק שבו היו בתי המגורים בעיר דוד לעבר מקום המקדש. הרחוב המרכזי של ירושלים מלפני 2000 שנה נחשף עתה על ידי הארכיאולוגים בעיר דוד, ועתה ינסו למצוא את הסתעפויותיו, ומה הקשר שבין הרחוב לתעלת הניקוז הגדולה שנמצאה לפני שנתיים, לידו.

הקטע מן הרחוב המדורג, שכולו מרוצף אבן, יורד דרומה אל בריכת השילוח.הוא נחשף בחפירות שעורכת רשות העתיקות בבריכת השילוח שבעיר דוד, בגן לאומי סובב חומות ירושלים. החפירות מתנהלות במקום זה בשיתוף רשות הטבע והגנים ובמימון עמותת אלע"ד, בניהולם של פרופ' רוני רייך מאוניברסיטת חיפה ואלי שוקרון מרשות העתיקות.

קיומו של קטע הרחוב הזה ידוע כבר למעלה ממאה שנה, מאז נחשף לראשונה בשנים 1894- 1897 ע"י החוקרים פ'ג' בליס וא' דיקי מטעם הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל, וכוסה על ידם בתום החפירה. קטעים נוספים של הדרך המצורפת נחפרו בעבר וכוסו מצפון לחפירה הנוכחית, ובהם חפירות של ג'ונס בשנת 1937 ושל קטלין קניון בשנים 1961-7.

קטע הרחוב המדורג הזה, מצוי במרחק של כ- 550 מ' מדרום להר הבית. הוא מהווה את ראשית הדרך המרכזית של ירושלים, שעלתה מן הפינה הצפונית – מערבית של בריכת השילוח של ימי הבית השני וצפונה.

לדברי פרופ' רוני רייך, "בימי הבית השני, מכאן החלו עולי רגל לעלות לבית המקדש.

זהו הקצה הדרומי של הרחוב, שקטע ממנו חשוף לאורך פניו המערביים של הר הבית".

החפירה הנוכחית התרכזה בפס צר מאוד (2- 1 מ' רוחב) בשוליו המערביים של הרחוב. למעשה , נחפר מחדש העפר שמילא את חפירתם של החופרים הראשונים. קטע הרחוב בנוי במתכונת הידועה מימי הבית השני, של חילופי מדרגות צרות ורחבות.

עתה נשאר לחוקרים לברר, מה היה היחס בין קטע הרחוב שנתגלה כעת, לקטע הרחוב ולתעלת הניקוז הגדולה, שנחשפו בסמוך לפני כשנתיים.