טיסה כשרה עפ"י ההלכה

חברת אל-על הפיקה בימים אלה, לראשונה, חוברת המכילה את פירוט זמני כניסת ויציאת השבת ב- 15 מיעדי אל על בעולם. החוברת מופצת בעשרות אלפי עותקין בעיתונות החרדית ובמשרדי סוכנויות הנסיעה הפועלים בריכוזים החרדיים.

חברת אל-על הפיקה בימים אלה, לראשונה, חוברת המכילה את פירוט זמני כניסת ויציאת השבת ב- 15 מיעדי אל על בעולם. החוברת מופצת בעשרות אלפי עותקין בעיתונות החרדית ובמשרדי סוכנויות הנסיעה הפועלים בריכוזים החרדיים. בנוסף שיגר מנכ"ל אל על, את החוברת לכל אחד מחברי ועדת הרבנים לענייני השבת.

 

בדברי הקדמתו כתב המנכ"ל: "אל על עושה רבות כדי להעניק הרגשה טובה לנוסע החרדי, תוך התחשבות מירבית באורח- חייו ובעובדה, שמטוסי אל על טסים על כל מגזרי החברה בישראל. אלעל מקדישה חשיבות רבה לצרכיו של הנוסע שומר המצוות".

 

רב חברת אל על ומתאם השירות לנוסע הדתי, הרב יוחנן חיות, מציין אף הוא בפתח החוברת , כי "אל על לא חוסכת כל מאמץ כדי שציבור הנוסעים, שומרי המצוות, יקבלו שירות הולם, כהלכתו".

 

את החוברת חותם מדור הלכתי בנושא סדרי תפילה במהלך הטיסות. במדור מובאות פסיקותיהם של גדולי הפוסקים בדורנו, מרנן ורבנן, אשר התייחסו ישירות לתפילה במהלך טיסות. בין השאר מובאת תשובתו של עמוד ההוראה הגרי"ש אלישיב שליט"א מתוך תשובה שנתפרסמה לאחרונה:

 

פסק הלכה מאת פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א:

ש: כשנוסעים יהודים דתיים במטוס, מקימים מניני- תפילה במעבר, ויש המתלוננים שזה מפריע להם לעבור שם כגון שצריכים לצאת לשירותים וכדו'.

ת: (המעבר) זה עניין זכות שלהם (של שאר הנוסעים)! הם זכאים בזה. אם מפריע אין לעשות מנין. אא"כ הם מתפשרים.

ש: אפילו כשיש רק אחד שמתנגד

ת: מה הפירוש אחד? הרי גם לאחד יש זכות לעבור שם, א"א להפקיע לו את זכותו (ואסור להתפלל כשמפריע לו).

 

מקורות:

פניני תפילה פסקי הלכה וחידושים מפי פוסק הדור מרן רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א, עמ' קכד תשובה שניתנה במוצ"ש פר בא תשס"ט.

 

 

הרב יצחק זילברשטיין שליט"א:

ככלל, עדיף להתפלל לפני הטיסה ואפי' ביחידות. אם הגיע זמן התפילה תוך כדי טיסה – יש לתאם את מועד התפילה והמיקום עם צוות האוויר ובהתאם לתנאי בטיחות הטיסה. חשוב להקפיד שהתפילה תיערך במקום שאינו מפריע לשאר הנוסעים ולמהלך הטיסה, ולא תגרום לאי- נעימות לנוסעים שאינם שומרי תו"מ ולצוות הדיילים. אם במהלך התפילה, אפילו בעת תפילת העמידה, ביחיד או בציבור, מתבקשים הנוסעים לחזור למקומותיהם ולהדק חגורות, יש לחזור מיידית למקום המושב ולהמשיך בתפילה בישיבה. "המסרב להישמע להוראות אלה נראה דיש חשש שלא יצא חובת תפילה כי תפילתו כרוכה בעבירה וקי"ל דמצווה הבאה בעבירה לא יוצאים בה ידי חובה וגם גורם לזלזול בתור ולחילול שם שמים"

(מתוך תשובת הגר"י זילברשטיין לחב' אל – על).

 

מקורות:

משנה ברורה סי' ק"ב , סק"י  

הגר"מ פיינשטיין זצ"ל, אגרות משה או"ח ד, כ

מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל , הליכות שלמה , תפילה, עמוד צה

הגר"ב שטרן זצ"ל "אהלך באמיתך", ד' ל"ד, עמוד מ.

מרן הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א, בעל שו"ת "שבט הלוי" בתשובה לחב' אל על.

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, כנפי רוח- ליקוטים בעניינים הנוגעים לטס במטוס, בתוך "אבני חן", כרך ב.