הסגולה לזכות ביום הדין

הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן זצוק"ל: הסגולה לזכות ביום הדין היא שהאדם יעביר על מידותיו

"הסגולה לזכות ביום הדין היא שהאדם יעביר על מידותיו, כפי שאנו מוצאים בדברי חכמינו מקרים שבהם בן אדם שהעביר על מידותיו ניצל בזכות"

כך אומר הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן זצוק"ל. בשיחה מיוחדת לחיזוק בני הישיבות בערבו של יום כיפור :

"העברה על המידות היא סגולה להינצל גם אם חס ושלום כבר נגזרה הגזירה על האדם.  כמו כן הוסיף הרב והדגיש על החשיבות הגדולה של ניצול הזמן ללימוד התורה הקדושה"