זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור תשפ"א 2020

יום הכיפורים יחול ביום ראשון ט' תשרי 27/09/2020

יום הכיפורים יחול ביום ראשון ט' תשרי 27/09/2020