"תשובה? יום כיפור? מתנה שהיא נגד כל הגיון"

  
 

יום כיפור הוא יום של חסד, שבו הקב"ה ברוב טובו, עושה חסד בל יתואר עם בריותיו. שהתשובה תבטל חטאים קודמים – זה נגד כל הגיון, אומר הרב בויאר. זו מתנת חינם מאת הקב"ה.