הלכות מנהג כפרות

בערב יום הכיפורים באשמורת הבוקר נוהגים לעשות סדר כפרות ואפשר להקדים ולעשותו בכל עשרת ימי תשובה. "כפרות" פירושו תמורה, תחליף, פדיון נפש (ולא במובן סליחה וכפרה). לוקחים לכפרות תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה וכשאין תרנגולים אפשר לקחת עופות אחרים או דגים או כסף, אך לא יונים שלא יראה כקרבן. לוקח את ה"כפרה" ואומר את הפסוקים "בניקרא עוד...

  • בערב יום הכיפורים באשמורת הבוקר נוהגים לעשות סדר כפרות ואפשר להקדים ולעשותו בכל עשרת ימי תשובה.
  • "כפרות" פירושו תמורה, תחליף, פדיון נפש (ולא במובן סליחה וכפרה).
  • לוקחים לכפרות תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה וכשאין תרנגולים אפשר לקחת עופות אחרים או דגים או כסף, אך לא יונים שלא יראה כקרבן.
  • לוקח את ה"כפרה" ואומר את הפסוקים "בני אדם" (תהילים ק"ז) ואומר "נפש תחת נפש" ומסובב את הכפרה מעל ראשו ואומר "זה חליפתי זה תמורתי" וכוונתו בזה לומר שבעצם כל מה שיעשה לעוף הזה היה ראוי לעשות לו על חטאיו.
  • יש נוהגים לתת את ה"כפרות" לעניים או לפדותם בכסף ולחלקו לעניים.
  • בערב יום הכיפורים הלחץ על השוחטים גדול ועייפותם רבה מאוד ולכן יש חשש לכשרות השחיטה. משום כך רבים מהדרים להקדים את עשיית סדר הכפרות ושחיטתן לתחילת עשרת  ימי תשובה.