אדם בינוני, מעשה שלם

עשרת ימים אלו, עשרת ימי תשובה, שהחלו ביום א׳ של ראש השנה ועד יום הכיפורים הבעל״ט, מעמידים את העולם כולו, את כל אחד ואחד מאיתנו במצב של ״בינוני״ התלוי ועומד.

  
 

עשרת ימים אלו, עשרת ימי תשובה, שהחלו ביום א' של ראש השנה ועד יום הכיפורים הבעל"ט, מעמידים את העולם כולו, את כל אחד ואחד מאיתנו במצב של "בינוני" התלוי ועומד. וכלשון הרמב"ם "והבינוני תולין אותו עד יום הכיפורים אם עשה תשובה נחתם לחיים ….

 

"עשה מצווה אחת !   אשריו שהכריע עצמו לכף זכות.".

 

מצווה אחת דיה להכריע לכף זכות? שאל מרן הגרא"מ שך זצוק"ל.

 

ללמדנו כי כוח יש בכל משעה ומצווה להכריע עצמו לכף זכות, אך זאת בתנאי שהעושה מכיר ויודע ערכו האמיתי של כל מעשה ומעשה, זאת- אמר מרן זצ"ל – בתנאי ש"יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחצוי זכאי". ה"ראיה" הזו בערכה של כל מעשה ומעשה יוצקת משקל איכותי לאדם ולכל מעשה שלו עד שביכולתו להכריע לכף זכות.

 

פעולה מדודה כזו בכוחה להעלות את האדם לדרגא גבוהה הרבה מעבר למעשה "אחד". זוהי ראיה המשנה את כל מבטו הכללי של האדם על מעשיו ומעמידה אותו עצמו במעמד של צדיק.

עשרת ימי תשובה הם ימים המאירים באור יקרות של אור התשובה בהם יכול האדם לצעוד לאורם להעפיל לדרגת התשובה, ולזכות להיטהר בטהרת הלב טהרת היום הקדוש.