לאור האמונה

מציאות כואבת מאד התרחשה זה לא מכבר באירופה הכבושה על ידי הנאצים. דומה, שאין אח ורע לכוס התרעלה ששתתה יהדות אירופה באותן שנים. "כיצד הם הלכו כצאן לטבח?" בשאלה זו, יותר משיש בה שאלה, יש בה התרסה כלפי דמות היהודי הגלותי. שאלה זו נשאלה כבר לפני שלושת אלפים ושלוש מאות שנה בפסוקנו: " איכה ירדוףקרא עוד...

מציאות כואבת מאד התרחשה זה לא מכבר באירופה הכבושה על ידי הנאצים. דומה, שאין אח ורע לכוס התרעלה ששתתה יהדות אירופה באותן שנים.

"כיצד הם הלכו כצאן לטבח?"

בשאלה זו, יותר משיש בה שאלה, יש בה התרסה כלפי דמות היהודי הגלותי.

שאלה זו נשאלה כבר לפני שלושת אלפים ושלוש מאות שנה בפסוקנו: " איכה ירדוף אחד אלף ושנים יניסו רבבה ?" (דברים ל"ב, ל'). כלולה כאן נבואה שבה שואל משה רבינו את שאלתם של אלו אשר חוו את חורבן יהדות אירופה:   כיצד שיתק פחדו של זקיף גרמני אחד את רצון החיים של מאות, אשר הצטופפו בקרונות המוות?

מן הראוי להדגיש, כי בקרונות אלו הצטופפו לא רק רבנים ויושבי על מדין, אלא היו בהם גם יהודים משכילים, אשר השילו מעליהם זה מכבר את תדמיתו של היהודי הגלותי. גם הם לא ניסו למרוד ולהרים יד. כיצד קרה הדבר?

אותה פאסיביות אכן אינה נתפסת כהתנהגות טבעית. העניינים התרחשו באופן זה, מפני שכך נגזר: " כי צורם מכרם וה' הסגירם " (דברים ל"ב, ל').

הנבואה המרה, שבה נאמר כי יבוא יום שבו ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה – היא אשר יצרה את הסיבות הטבעיות שהביאו להליכתם של רבים אל מותם הנורא, ללא ניסיון התנגדות.

בחלל העולם היהודי נשאלה באותן שנים שאלה נוספת: " מה זאת עשה אלקים לנו ?" (בראשית מ"ב, כ"ח) היו שהרחיקו לכת והתריסו כלפי מעלה, רחמנא ליצלן, בשאלם: היכן היה אלקים?

דוקא העובדה של היות אותו חורבן בלתי נתפס לפי כל קנה מידה, מאששת את ההכרה כי יד מכוונת עליונה סובבה את המאורעות הללו. כאשר אנו נפגשים בתופעה החורגת מכל המקובל, הרי שדוקא עובדה זו משדרת כי יד נעלמה עומדת מאחורי הדברים.

עצם עלייתה של המפלגה הנאציונאל-סוציאליסטית נחשבת כתופעה שקשה להסבירה. עובדת השתלטותו של מטורף כושל, חסר השכלה פורמאלית, על אומה בת שישים ושנים מיליון נפש נלמדת עד היום באוניברסיטאות השונות.

מקבוצה זניחה ומנודה, אשר נחשבה לתופעה מוזרה וחולפת, הפכה מפלגת השנאה למעצמה שהחרידה ממלכות ושינתה את פניו של כדור הארץ. מפלגה זו יצרה קשר מדהים בין תרבות הקונצרטים והאופרות של ברלין ופרנקפורט לבין תרבות הקניבאלים של יערות העד.

האומנם ניתן לפרש את פרק ההיסטוריה הזוועתי במונחי חשיבה רגילים? האם לא יד ה' עשתה זאת?

בבראונשוייג שבגרמניה הרימו לראשונה יד בתורת משה, עת התכנסו צירי הרפורמים והחליטו על פתיחת דרך חדשה, אשר הביאה בעתיד לחילונו של רוב מניינו ורוב בניינו של העם היהודי.

בנירנברג שבגרמניה חוקקו לראשונה את חוקי הגזע שהפלו את בני העם היהודי, ואשר בסופו של דבר הביאו לצעד שהצוררים ראוהו כ'פתרון סופי'.

מחשבותיו של הבורא עמוקות הן מיני עמוק, מחוללות הן מהלכים היסטוריים חובקי זרועות עולם, מהלכים הנותנים את אותותיהם לדורות. את גורלו של עם ישראל ואת צעדיו בגיא היסורים לקראת גאולתו השלימה, ניתן להבין רק בעין הבוחנת את הדברים מתוך אמונה וביטחון בבורא.