קראון הייטס: מאות מזוזות נעקרו מבתי התושבים

תושבי ניו יורק הוזהרו בימים האחרונים מרכישת מזוזות שיוצעו להם ממקור לא ברור, זאת לאחר שנודע על עקירת מאות מזוזות מפתחי ביתם של יהודים

15/9/2009  תושבי ניו יורק הוזהרו בימים האחרונים מרכישת מזוזות שיוצעו להם ממקור לא ברור, זאת לאחר שנודע על עקירת מאות מזוזות מפתחי ביתם של יהודים ואיזור שכונת קראון הייטס על ידי אלמונים, אשר לפי ההנחה נועדה הגניבה לצרכי מסחר וכנראה שאין מאחוריה כוונות אנטישמיות.

 

כפי שנמסר, נזעקו יהודים רבים באיזור קראון הייטס גלות באחד מימי השבוע שעבר, כי נעקרו מן המפתחים החיצוניים של הבתים שלהם. התדהמה גדלה ביותר, כאשר במשך אותו יום התברר היקף הגדול של הגניבה.

 

כאמור, לפי כמה סימנים, ההנחה היא כי מדובר במעשים של קבוצת גנבים המבקשים להרוויח ממכירת המזוזות ליהודים. החוקרים ועסקנים מקומיים פרסמו אזהרה לציבור, לעמוד על טיבם של מוכרי מזוזות שלא יכשילו אותם ברכישת רכוש גנוב.