ימי ההכרעה

ימים אלו שלפנינו, הם שיכריעו את כל אשר יכתב ויאמר במסגרת זו ואחרות, במהלך השנה הקרובה. בל ניתן להם לחלוף ״לידינו״ כימים רגילים חלילה. כי בנפשנו, נפש ילדינו ונפש האומה כולה, הדבר.

  
 

שנה חדשה עומדת בפתח. יום הדין הגדול והנורא מאחורינו וימי התשובה, הסליחה והרחמים, עדיין לפנינו. בשני ימי הדין, עמדו המוני בית ישראל בתפילה לפני בורא עולם, קיבלו עליהם עול מלכותו ונשאו צקון לחשם לתיקון עולם במלכות ש-ד-י, כאשר יכירו וידעו כל יושבי תבל כי ד' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה.

 

כל מי שקורטוב אמונה בלבו, חש בעליל בעוצמתם של ימים אלו. התבוננות בשנה שחלפה עלינו, שנת דין קשה, שנת ייסורים, שנה של גזירות מרות וכואבות, חייבת לעורר את הנפש ולפתוח את הלב. כי הרי הכל נגזר, נתכתב ונחתם בימים אלו. התפילות ההתעוררות הרוחנית, התשובה הכנה, כל אלו בכוחן לשנות את רוע הגזירה. להביא עלינו שנה אחרת, טובה יותר מקודמתה, תוך תקווה שאף נזכה להתקרב ולהיות ראויים יותר אל היום הגדול והנכסף, יום הגאולה השלימה.

 

על הציבור המאמין, הדבק בתורה בטהרתה, מוטל כל כובד העול. עליו המשא הכבד של קיום האומה הישראלית. הוא זה שנתבע להיות עמוד האור לפני המחנה, הן בהנהגתו של כל יחיד ויחיד, והן בהנהגת הכל. אסור להחמיץ את הימים הללו. אין לתת להם לעבור סתם כך, כעוד ימים של חול. כי אלו הם ימי חריצת הדין לשנה כולה.

 

עוסקים אנו בכל ימות השנה, בהתייחסות למאורעות השנה החולפים. לעיתים, התייחסות תורנית ולעיתים פרשנות רגילה, חובה לשוב ולזכור עוד פעם אחר פעם, כי לא במעשים אלו ואחרים של גורם זה או אחר, בכיר כזוטר, תלויה התוצאה. גם לא באירועים חובקי עולם של מנהיגי מעצמות, תלוי ההווה או העתיד. הכל תלוי אך ורק באותו קומץ של יהודים מאמינים, שכל כתפיהם מונח עתיד העולם כולו, כמו גם עתיד האומה הישראלית.

 

ימים אלו שלפנינו, הם שיכריעו את כל אשר יכתב ויאמר במסגרת זו ואחרות, במהלך השנה הקרובה. בל ניתן להם לחלוף "לידינו" כימים רגילים חלילה. כי בנפשנו, נפש ילדינו ונפש האומה כולה, הדבר.   

 

 

[עיתון 'יתד נאמן']