תפילת הילדים

עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו - אלפי ילדי תשב״ר מירושלים התכנסו לתפילת רבים לרגל ימים הנוראים.

כמדי שנה המעמד בהיכל ביהמ"ד הגדול בקרית בעלזא בהשתתפות אלפי ילדי תשב"ר מהתתי"ם בירושלים. עין לא נותרה יבשה בשעה שילדי תשב"ר שרו והתחננו בפני בורא עולם: "מכניסי רחמים הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים".

 

מעמד תפילה נשגב ומרגש התקיים כשכשלושת אלפי ילדי תשב"ר מהת"תים בעיה"ק ירושלים התאספו בהיכל ביהמ"ד הגדול בקרית בעלזא, לתפילה ותחנונים לקראת השנה החדשה והימים הנוראים הבעל"ט.

 

לפני התיבה ניגש המשפיע הגאון רבי יצחק משה ארלנגר, שאמר יחד עם ילדי תשב"ר את חמשה- עשר שיר למעלות. אץ המזמורים : "אשא עיני אל ההרים", ו"ממעמקים קראתיך ה'", אמרו הילדים פסוק – בפסוק. לאחר מכן החלו הילדים לשיר את הניגון המעורר "מכניסי רחמים". הניגון שהושר בפיהם של אלפי ילדי תשב"ר שלא טעמו טעם חטא מעולם, עורר התרגשות עצומה בקרב המשתתפים ועין לא נותרה יבשה.

 

לאחר ששרו את הניגון "אבינו מלכנו חננו ועננו כי אין בנו מעשים, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו", אמרו הילדים את תפילת "אבינו מלכנו" (בסדר שאומרים בעשי"ת) כשבפתיחת הארון התכבד המנהל הרוחני בת"ת טשכנוב בעיר וממארגני המעמד.

 

כשסיימו, תקע הגאון רבי חיים דוד שובקס , דומ"ץ קהל מחזיקי הדת בשופר, והרה"ח ר' יוסף צבי ברייער, משגיח רוחני בישיבה לצעירים דחסידי בעלזא בית חלקיה, נשא דברי חיזוק והתעוררות בפני הילדים. 

 

בגלריות למעלה השתתף קהל רב ובראשם הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א. המנהלים הרוחניים של התתי"ם בירושלים, מסרו ברכת תודה להנהלת המרכז העולמי, ובראשם למנכ"ל הר"ר ירמיה דמן, על העמדת ההיכל לתפילת התשב"ר.