עוד כשר למהדרין

מנהלי תנובה בביקור לקראת ראש השנה בוועד הכשרות של העדה החרדית בירושלים.

מנכ"ל תשלובת החלב של תנובה אייל מליס, רב תנובה הרב זאב וייטמן, מנהל שיווק מגזרים הראל יהודה ויחיאל נזרי מתחום הייצור בתנובה, הגיעו לשיבה מיוחדת לקראת החגים במשרדי ועד הכשרות של העדה החרדית וכן להתברך לקראת השנה החדשה.

באירוע החגיגי השתתפו חברי ועד הכשרות, בראשם הגאון רבי יעקב בלוי, חבר הבד"ץ והרב הפוסק של ועד הכשרות, האדמו"ר מטשאקווא הרה"ג בי נפתלי הלברשטאם  , יו"ר ועד הכשרות, רבי עמרם בלוי חבר הנהלת ועד הכשרות והרבנים הגאונים האחראים על נושאי החלב הרב חיים יהודה כהן, הרב אברהם ישעיה סטאריק והרב גבריאל נויפלד. כך השתתפו הרב יעקב ראטה יו"ר הנהלת העדה החרדית, הרב גבריאל פפנהיים מנכ"ל ועד הכשרות של העדה החרדית, הרב פינחס בינדר מנהל מח' חומרי הגלם בתעשייה.

במהלך הישיבה ציינו נציגי ועד הכשרות את שביעות רצונם משיתוף הפעולה ההדוק, שבא לידי ביטוי בהגדלת סל מוצרי תנובה המיוצרים בהכשר בד"ץ העדה החרדית. מנהלי תנובה ציינו את ההשקעה הרבה של החברה בתחום הכשרות. "תנובה תמשיך לפתח ולפעול להרחבת סל המוצרים לכלל צרכני המהדרין" אמר מר אייל מליס.