ביטוח בהיתר

לשכת סוכני הביטוח בישראל חתמה בימים האחרונים על "היתא עסקא" בבד"צ העדה החרדית, כך נודע ל'המודיע'.

לשכת סוכני הביטוח בישראל חתמה בימים האחרונים על "היתא עסקא" בבד"צ העדה החרדית, כך נודע ל'המודיע'. חשוב לציין כי ראשי הלשכה אינם נמנים על ציבור שומרי תורה ומצוות  ובכל זאת פנו מיוזמתם לחתימה על היתר עסקא הלכתי מהודר. זאת, עקב מעמדם הבולט של סוכני הביטוח החרדיים בלשכה והמודעות הציבורית הגוברת שחלה לאחרונה לגבי השקעות ע"פ ההלכה.

למעמד החתימה קדמו דיונים ארוכים יועצים משפטיים על היקף פעילות הלשכה והפעילות הפיננסית באפיקים השונים, כשנציגי הלשכה מציינים את בקיאותם הרבה של רבני הועד בתחומי הפרמיות השוהות ואופי התנהלות, מה שהקל על קביעת תנאי ההיתר.

לאחר השלמת הדינים ההלכתיים השונים ניסחו רבני הועד בקפידה את סעיפי היתר העיסקא שנחתם במעמד מר זאב וינר יו"ר הדירקטוריון ומר מוטי קינן מנכ"ל הלשכה, שזכו לברכת חברי הבד"צ ורבני הועד שליט"א שבזכות הזהירות שלא להיכשל באיסורי תורה יזכו לראות הצלחה מרובה בעמלם.

חברי הבד"צ עמדו בדבריהם על הצורך המקיף לפקח על אפיקי השקעות ופננסים ומכשירי חסכון שונים שמצויים בהם מכשולות רבים, ושיבחו את פעילות 'ועד הפיקוח' להציל מאיסורי תורה החמורים שרבים וטובים נכשלים בהם בהעדר ידיעה.

במעמד החתימה נכח הגאון רבי יעקב בלוי שליט"א חבר הבד"צ בעל מח"ס "ברית יהודה" על הלכות ריבית ומי שעומד בראשות 'ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים' , כשלצידו חברי הבד"צ הגאון רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א, הגאון רבי יעקב מנדל יורוביץ שליט"א ורבני הוועד.

מנהלי הלשכה הביעו את הערכתם הרבה לפעילות הוועד להסיר מכשול, וציינו את פעילות הלשכה בקרב ציבור סוכני הביטוח וקהל המבוטחים החרדי.