היסטוריה עכשווית – על הימים המיוחדים ביותר השנה

מציאת הממצא האריכאולוגי, וההתרגשות ההיסטורית בשבוע האחרון של השנה, נותנת אולי דגם לאיך נראית ההיסטוריה אצלינו, ומה הם לימודי ההיסטוריה הנלמדים בימים אלו בבית מדרשנו.

  
 

התרגשות גדולה בעולם האריכאולוגיה, משהו שעוד לא היה כדוגמתו.התרגשות שפרצה לכותרות העיתונות הישראלית, פרויקט חפירה של רשות העתיקות, גילה לאחרונה ממצא נדיר וחשוב במושבה מגדל. בית כנסת מימי בית כנסת מימי בית שני, מהקדומים ביותר שנתגלו אי פעם, ובו אבן עם עיטור של מנורת שבעת הקנים. בית הכנסת התקיים עוד בימים שבהם עמד בית המקדש ועיטור המנורה הוא מהברורים ומשומרים היטב שנתגלו אי פעם.

 

"זו הפעם הראשונה", נאמר ע"י גורמים אריכואלוגים, "בה נחשף עיטור מנורה מהימים בהם בית המקדש עוד עמד על תילו וזו המנורה הראשונה שמתגלה בקונטקסט יהודי, המתוארכת לימי בית שני. ניתן להעריך שהחריטה שמופיעה על האבן נעשתה על ידי אמן שראה במו עיניו את מנורת שבעת הקנים בבית המקדש בירושלים. בית הכנסת שנחשף, מצטרף ל-6 בתי כנסת בלבד המוכרים בעולם, מתקופת בית שני".

 

בית הכנסת שנתגלה כולל אולם מרכזי, בגודל של כ-120 מ"ר, שרצפתו פסיפס וקירותיו מקושטים בצירי פרסקו. בצמוד לקירות האולם, נבנו ספסלי אבן שעליהם ישבו המתפללים.בשלב זה, האתר סגור למבקרים עד לסיום החפירות. אכן התרגשות, משהו כה עתיק מזמן כה עתיק, ציור של ממש מתקופת בית המקדש.

 

ואותנו, משום מה, זה לא מרגש. אותם אלפים רבים, שחיים יום יום את תקופת המקדש, את הלל ושמאי, ואנשי כנסת הגדולה, דבריהם, מדרשיהם, הלכותיהם ודיניהם. וההיסטוריה הזו, חיה ונושמת, דבר יום ביומו, בשושלת ארוכה שממשיכה מהר סיני ללא הפסק, ללא ממצאים אריכאולוגיים.

 

*******

 

מציאת הממצא האריכאולוגי, וההתרגשות ההיסטורית בשבוע האחרון של השנה, נותנת אולי דגם לאיך נראית ההיסטוריה אצלינו, ומה הם לימודי ההיסטוריה הנלמדים בימים אלו בבית מדרשנו.

 

השבוע הנוכחי, הוא היסטורי במיוחד, בעל משמעות בלתי הפיכה, הרבה יותר מחרט אבן, משמעות שהיא מעשית לנו, לכל אחד ואחד, היסטוריה חיה.

 

לפי ההיסטוריה האמיתית, בראש השנה, שיחול בשבת הבאה עלינו לטובה נברא אדם הראשון, וכך אומרים חז"ל במדרש על הפסוק בחודש השביעי באחד לחודש:

 

הדא הוא דכתיב " לעולם ד' דברך ניצב בשמים".

תני בשם ר"א בכ"ה באלול נברא העולם דתנינן בתקיעתא דרב זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון כי חוק לישראל הוא וגו' ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום איזו לרעב ואיזו לשובע ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות.

 

נמצאת אתה אומר ביום ראש השנה. בשעה ראשונה עלה במחשבה שניה נתייעץ עם מלאכי השרת בשלישי כנס עפרו ברביעי גבלו בחמישי רקמו בשישי עשאו גולם בשביעי נפח בו נשמה בשמיני הכניסו לגן בתשיעי נצטווה בעשיר עבר באחד עשר נידון בשנים עשר יצא בדימוס אמר הקב"ה לאדם זה סימן לבניך כשם שעמדת לפני בדין היום הזה ויצאת בדימוס כך עתידין בניך לעמוד לפני בדין ביום זה ויוצאין לפני בדימוס אימתי בחודש השביעי באחד לחודש!

 

כמו אדם הראשון שיצא בדימוס כן אנחנו בכל שנה ושנה, איך הם קוראים לזה: ההיסטוריה חוזרת!

 

אבל גם הימים שקודם לראש השנה, משמעותיים מאד עבור כולנו וכפי שמבארים רבותינו. שהרי קודם לבריאת האדם, היו ימי הבריאה, בהם הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כולו, ארץ ושמים, אור וחושך, צמחים ובעלי חיים, וכל כוחות הטבע כולם עד לאין מספר ושיעור.

 

בריאה זו, נעשתה בזמן המוגדר בתורה הקדושה, כזמן בו: "ואדם אין לעבוד את האדמה" כלומר, שכל זמן שאדם הראשון לא נברא לא ירדו גשמים בעולם, ופירש רש"י לפי שלא היה מי שיתפלל לטובתן של גשמים.

 

הוי אומר, למרות שגם כאשר אנחנו מתפללים ומבקשים והקדוש ברוך הוא נותן לנו, הרי זה חסד עצום ומתנת חינם הרבה יותר ממה שמגיע לנו וזה חסד לאין גבול ושיעור, אבל מכל מקום כך ברא הקדוש ברוך הוא את הבריאה, שהוא נותן שפע על ידי זה שאנחנו מתקשרים אליו, מתפללים ומבקשים, ובלא זה אין אנו מקבלים. לפני שנברא אדם, לא היה מי שיתפלל על הגשמים ולכן הם ירדו.

 

אם כך, הרי שמתגלה שהימים הללו, הימים שמתחילם בכ"ה באלול ועד לראש השנה הם המיוחדים ביתר בשנה! וכמו שמבואר הדבר בכתבי הגר"א מוילנא, ובספרים הקדושים. הרי במשך הימים עד שנברא אדם הראשון ולא היה מי שיתפלל, נברא העולם!, ואם כן היו אלו ימים של חסד עוד יותר מיוחד, זמן שהקדוש ברוך נתן לכל העולם, ללא בקשה וללא תפילה, אלא חסד עצום שאין לו שיעור, שאתו נברא העולם!

 

וזהו גם מה שנאמר "עולם חסד יבנה" ! כי העולם נברא בחסד כפול ומכופל, ללא שום השתדלות, אפילו לא השתדלות רוחנית של תפילה, כך נברא העולם! עם חסד עצום של הבורא.

 

לנו, ההיסטוריה היא לא משהו שהיה ונחרט באבן, אלא מציאות מוחשית שחוזרת מידי שנה בשנה.

 

כעת התחילו ימים של חסד עצום, חסד מאת הבורא יתברך שמו ללא גבול ושיעור, כעת נפתח פתח כחודו של מחט, ומובטח לנו בע"ה שנצא בדימוס !