כאן – זמני, ושם – נצח !

העוה"ז הוא לא תמידי – שם בעוה"ב זה נצח

שיחה מיוחדת מהגראי"ל שטינמן שליט"א בישיבת "בית אליהו" במושב אחיעזר

משא חיזוק מיוחד נמסר בישיבת "בית אליהו" במושב אחיעזר, שע"י ישיבת "בית מתתיהו", ע"י ראש הישיבה הגאון הגדול ריא"ל שטינמן שליט"א, לקראת הימים הנוראים ולרגל כניסת בני הישיבה למבנים החדשים והמרווחים, אשר עתה יכולים להכיל את כל תלמידי הישיבה.

במשאו הביא ראש הישיבה שליט"א את הגמ' בסנהדרין:

"עתיד הקב"ה ליתן לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא. יש בגימטריא 310",

והדברים צריכים ביאור, מה הכוונה 310 עולמות?

וברמב"ם מבאר שכשניקח את כל ההנאות והתענוגים שמצויים בעוה"ז, אכילה, שתייה, לינה, כבוד וכו', ונכפיל זאת כפול 310 פעמים, זה השכר שהצדיק מקבל, ומקבל זאת על כל מצווה ומצווה.

והרי, כתוב במשנה בפאה, אלו דברים אדם אוכל פרותיהם בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב ואלו הן כיבוד אב ואם וכו', ותלמוד תורה כנגד כולם. והיה אפשר לבאר שכל התורה שאדם למד במשך חייו הרי היא כנגד כולם, אם כן  כל מילה ומילה שאדם לומד זוכה לש"י עולמות, ואת זה אפשר לקיים רק בעוה"ז משום שלמתים חופשי והעוה"ז עובר.

לכן – אתם הבחורים הלומדים תורה בישיבה הקדושה ואינכם צריכים לדאוג לפרנסה,  ההורים דואגים לפרנסתכם, תנצלו את זמנכם כדי שתהיו מאושרים. העוה"ז הוא לא תמידי ושם בעוה"ב זה נצח, וכאן אף אדם לא חי לעולם, וזה רצון ד' להיטיב לנו לגמול עמנו חסד, כמה שיותר מצוות שיקיים האדם יקבל שכר גדול יותר!

לסיום בירך את כל בחורי הישיבה שיזכו הם וכל משפחותיהם לכתיבה וחתימה טובה.