לכבד תלמידי חכמים – תנאי בסיס לזכות לעולם הבא

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, חוץ ממי שאין להם חלק...

חכמנו זכרונם לברכה מגלים לנו שכל עם ישראל, יש לו חלק לעולם הבא, כמו שכתוב בפסוק: "ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ" – כלומר, כל עם ישראל יזכה לרשת עולם הבא.

ובכל זאת, יש כאלו שמוציאים את עצמם מהכלל, ובעצם גורמים לעצמם לאבד את הזכות הבסיסית השמורה לכל יהודי באשר הוא, לזכות לעולם הבא.

ומי הם? נביא כאן רשימה חלקית.

מי שמלווה כסף בריבית, אין לו חלק לעולם הבא. יהודי מחויב להלוות כספים ליהודים אחרים, מבלי לקחת מהם ריבית. ליהודי גם אסור ללוות כסף מיהודי אחר ולשלם לו ריבית על כך. מותר לנו ללות מגויים או להלוות להם בריבית.

מי שאינו מאמין בתורה הקדושה – אין לו חלק לעולם הבא. יהודי שאינו מאמין אפילו באות אחת מהתורה הקדושה, מאבד את חלקו לעולם הבא.

מי שאינו מאמין בתחיית המתים, מאבד את חלקו בעולם הבא.

מי שאינו מאמין שדברי חז"ל אמת, ובמקום זאת הוא מאמין רק בתורה שבכתב, גם הוא מאבד את חלקו בעולם הבא.

מי שמבזה את המועדות, כלומר את ימי חול המועד, ועושה בהם מלאכה כאילו היו ימי חול לכל דבר, מאבד את חלקו לעולם הבא.
אבל הפעם נתמקד דווקא בסוג אחר של אנשים שאין להם חלק לעולם הבא – "המבזה תלמידי חכמים".

לצערנו אנחנו נמצאים בדור שבו התרבה הזלזול בתלמידי חכמים, ואנשים רבים נוהגים לכנות את תלידי הישיבות והכוללים בשלל ביטויים וכינויי גנאי.

כשאדם אומר שלימוד התורה אינו תורם לו דבר, ואינו מוסיף שום תועלת לאנושות – הוא מבזה את תלמידי החכמים, והעונש שלו על כך הוא איבוד חלקו בעולם הבא.

לעומת זאת, מי שרוצה לזכות לעולם הבא, צריך לכבד את תלמידי החכמים, להעריך אותם גם כשהוא לבד, או מדבר עם חבר, ואם יש לו יכולת לתמוך בהם כלכלית, ואפילו בסכומים פעוטים שהוא תורם לישיבה או לכולל שבו יושבים אברכים ולומדים תורה – הוא בוודאי מגדיל את חלקו בעולם הבא.

חשוב לדעת: גם מי שהלווה בריבית או ביזה תלמידי חכמים וכדומה, יכול לזכות לעולם הבא אם יחזור בתשובה על מעשיו, יתחרט עליהם חרטה עמוקה, ויקבל על עצמו שלא לעשות זאת שוב לעולם.

ויהי רצון שנזכה כולנו להיות מהזוכים לעולם הבא, ומי שלא זכו להתנהג כראוי, יערה הקדוש ברוך עליהם רוח של טהרה וישובו אליו בתשובה שלמה.