אתה מאמין או כופר?

הנה 13 העיקרים של האמונה היהודית, שבהם חייב כל יהודי להאמין, ובהם יזכה לעולם הבא.

רבינו הגדול, הרמב"ם (רבי משה בן מיימון), ריכז את 13 היסודות העיקריים באמונה היהודית, אותם ליקט מדברי התורה שבכתב והתורה שבעל פה, ושעליהם מושתת כל האמונה.

הרמב"ם מבאר, שמי שאינו מאמין באחד מ-13 העיקרים הללו חלילה וחס, נחשב לכופר, ומאבד בשל כך את חלקו בעולם הבא.
ואלו הם שלוש עשרה העיקרים:

1. להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא לבדו את העולם, והוא מנהיג את כל הברואים. הוא זה שעושה את כל המעשים המתרחשים ברחבי העולם, הוא מניע את השמש, הירח והכוכבים, מביא עננים, משיב רוח ומוריד גשם, ואין מעשה שנעשה ברחבי העולם מבלי שהבורא ברוך הוא עשה אותו.

2. להאמין שהבורא יתברך הוא יחיד, אין עוד בורא לצדו, ואין שום כח שעוזר לו ומסייע לו לעשות את מעשיו ולברוא את עולמו.

3. להאמין שהבורא אינו לו צורה גשמית, הוא אינו 'ישות' בעלת מראה, צורה או כל קיום גשמי אחר, הוא אור מופשט שאנחנו לא רואים ולא מסוגלים להבין אותו, אין כל אפשרות לפגוע בו על ידי אש, רוח, מים או כל דבר אחר, והוא לבדו האלוקים שלנו, הוא היה תמיד, הוא קיים גם היום, והוא תמיד יהיה.

4. הוא הבורא הראשון, לפניו לא היה בורא אחר, וגם לא יהיה בורא אחר אחריו, אלא הוא תמיד היה ויהיה כאמור.

5. ראוי להתפלל רק לבורא יתברך. לא ראוי להתפלל לאף גורם אחר, לא כח שמיימי או ארצי, ואפילו לא לצדיקים. אנחנו מתפללים אך ורק לקדוש ברוך הוא!

6. אנחנו מאמינים שכל מה שאמרו הנביאים ושנכתב בספרי הנביאים שבתנ"ך – אמת אבסולוטית!

7. אנחנו מאמינים שנבואתו של משה רבינו היתה אמתית, והוא היה אב לכל הנביאים, גם אלו שהיו לפניו וגם אלו שהיו או יהיו אחריו.

8. התורה שאנחנו מכירים כיום, היא זאת שניתנה למשה רבינו עליו השלום!

9. התורה הזאת, לא תוחלף לעולם בתורה אחרת מאת הבורא, והיא תישאר לנצח תורתו היחידה!

10. הקדוש ברוך הוא יודע כל מעשה שעושים בני האדם, וכל מחשבה שהם חושבים.

11. הבורא יתברך, משלם שכר טוב למי ששמר את מצוות התורה, ובמקרה ההפוך חלילה, הוא מעניש למי שעבר אל מצוותיו.

12. אנחנו מאמינים שביום מן הימים יבוא המשיח, וגם אם הדבר ייקח מן רב, תמיד נצפה לו בכל יום שיבוא.

13. אנחנו מאמינים שתהיה תחיית המתים, וכל האנשים שחיו ומתו, והאמינו בעיקרים הללו בזמן שהם חיו ופעלו על פיהם, יקומו לתחייה בזמן ובמועד שהקדוש ברוך הוא ירצה בו.