אוהב לעשות ספורט? לא בשבת!

אורח חיים בריא צריך להיות דבר שכל אדם שואף אליו. אנחנו כיהודים מצווים בין היתר לשמור גם על הבריאות, ולכן יש לשבח כל אדם שדואג לבריאותו ולשם כך מבצע פעילות גופנית באופן קבוע. ידוע גם על רבנים גדולי עולם שהקדישו כל רגע מחייהם ללימוד התורה, ובכל זאת לא חסכו מעצמם פעילות גופנית, בדמות הליכה בפארק פעם או פעמיים בשבוע וכדו'.

עם זאת, בשבת קודש יש בעיה בביצוע פעילות גופנית, שכן חכמי התלמוד הורו לנו ש"אין תמעמלין בשבת".

לכן, מי שרגיל לצאת כל יום לריצה או לפעילות עם מתקני כושר וכדומה, צריך להקדים ביום שישי את הפעילות כך שהיא תתבצע לפני כניסת השבת, וביום שבת לאחר את הפעילות עד רדת הליל, לאחר שיוצאת שבת קודש.

עם זאת, מי שרוצה להפעיל את הגוף שלו להנאת עצמו, ולא כדי "לעשות כושר", יכול לעשות התעמלות גם בשבת, ואפילו לצאת להליכה או לריצה.

הדבר נוגע בעיקר לילדים שנהנים לרוץ, לקפוץ ולהשתולל – ומותר להם לעשות זאת בשבת קודש.

אבל, צריך להיזהר שהפעילות הזאת בשבת לא תהיה באופן שהיא נראית כפעילות לצורך ספורט, כמו למשל שימוש במתקני כושר המיועדים לכך, או יציאה לריצה ממושכת עם ציוד מקצועי וכדומה.