במוצאי שבת עושים 'הבדלה', אבל איך?

אם אין לך נר או בשמים, אתה יכול להבדיל גם כל? ומה קורה אם אחר כך כן מצאת נר ובשמים?

 • בצאת השבת, אנו מבדילים בין קודש לחול, בטקס 'הבדלה' שאנו עושים על כוס יין. בשורות הבאות נעבור בקצרה על ההלכות העיקריות שצריכים לדעת בנושא זה:
 • משקיעת החמה לקראת צאת השבת אסור לאכול ולשתות משקאות שונים עד שעושים או שומעים 'הבדלה' אחרי צאת השבת, אבל מותר לשתות מים בלבד.
 • מי שאוכל סעודה שלישית, והחל את סעודתו לפני שקיעת החמה, יכול להמשיך את הסעודה אל תוך הלילה, אבל הוא גם חייב להימנע מעשיית מלאכות האסורות בשבת, על אף שכבר יצאה השבת, כי אצלו עדיין שבת קודש.
 • כדי לעשות הבדלה יש להכין את הפריטים הבאים: כוס עם יין או עם מיץ ענבים, נר בעל שתי פתילות או יותר ועשבים או עלים בעלי ריח נעים.
 • מלאים את הכוס ביין או במיץ ענבים (נהוג למלא את הכוס עד שהיין גולש ממנה מעט, כסימן לברכה ולשפע) ומדליקים את הנר, ורק אז מתחילים לומר את נוסח ההבדלה.
 • נהוג לומר לפני ההבדלה פסוקים של ברכה והצלחה "הנה א-ל ישועתי אבטח ולא אפחד", וכו'.
 • כשמברכים על היין "בורא פרי הגפן", צריך להחזיק את כוס היין ביד ימין.
 • לאחר מכן מניחים את הכוס, מחזיקים ביד ימין את הבשמים, ענפי הדס, או גרגירי צפורן, או כל עשב ריחני אחר, ומברכים "בורא מיני בשמים". מנהג הספרדים לברך בהתאם לסוג הבושם שאתם מריחים, אם מדובר בענפים של עץ כמו הדס, מברכים "בורא עצי בשמים", אם אלו עשבים ריחניים מברכים "בורא עשבי בשמים", ואם מדובר בגרגירי צפורן וכדו' "בורא מיני בשמים".
 • אחרי ברכת הבשמים מריחים אותם, ומניחים כדי לקחת ביד את נר ההבדלה, עליו מברכים "בורא מאורי האש". 
 • אחרי הברכה על הנר, נהוג להביט בכפות הידיים ובציפורני האצבעות, לאור הנר.
 • מחזיקים את הנר ביד שמאל ואת כוס היין ביד ימין ומברכים את ברכת "המבדיל בין קודש לחול".
 • כשמסיימים לומר את הברכה, יש לשתות את רוב היין שבכוס.
 • את ברכת "הגפן" וברכת "המבדיל" אומר רק אחד מהמשתתפים בטקס, בדרך כלל ראש המשפחה, וכל היתר מאזינים לברכותיו ברוב קשב ועונים אחריו 'אמן'. לעומת זאת את ברכת הבשמים וברכת "מאורי האש", יכול כל אחד ממשתתפי הטקס לומר בעצמו, או להסתפק בעניית 'אמן' על ברכותיו של המברך. כמו כן צריך כל אחד מהמשתתפים להביט באש לאחר הברכה או לאחר ענית אמן, וכן להריח את הבשמים לאחר ברכת הבשמים.

שימו לב:

מי שאין לו נר בעל שתי פתילות, יכול להדליק שני גפרורים או שני נרות קטנים, ולקרב אותם זה אל זה עד שהשלהבות תתחברנה ותהפוכנה לשלהבת אחת, ואז לברך את ברכת 'מאורי האש'".

אם אין לכם אש בכלל, תוכלו לעשות הבדלה גם בלי אש, אבל תצטרכו להיזהר שלא לברכך את ברכת 'מאורי האש'.

אם אין לכם בשמים, עליכם לדלג גם על ברכת "בורא מיני בשמים".

במידה ואכן דילגתם על ברכת האש והבשמים, ולאחר מכן מצאתם אש או בשמים במהלך מוצאי השבת, אתם יכולים ואף צריכים לברך עליהם את הברכה המתאימה, גם אם כבר סיימתם את טקס ההבדלה זה מכבר.

עוד חשוב לדעת: מי ששכח להבדיל על היין במוצאי שבת, או שלא היה לו יין, יכול להבדיל גם ביום ראשון ואפילו בימים שני ושלישי.

ועוד משהו קטן, נהוג שנשים אינן שותות את היין של הבדלה, אבל אשה המתגוררת לבדה ואין לה גבר שהיא יכולה לשמוע ממנו את ההבדלה, יכולה ואף חייבת לערוך הבדלה לבדה ולשתות את היין.