כך תאכלו חלה בסעודת שבת

בסעודת השבת אנו צריכים לאכול ׳כזית׳ לחם, כמה חלות אנחנו צריכים לפרוס בשבת? למה צריך דווקא שתי חלות בכל סעודה, ועל איזו מהן אנחנו מברכים?

בשבת קודש אנחנו אוכלים שלוש סעודות, ובמוצאי שבת יש לאכול סעודה רביעית, הנקראת 'מלווה מלכה'.

בשורות הבאות נשתדל לסכם בקצרה ובצורה ברורה את ההלכות הקשורות לעניין זה.

חשוב לדעת שבסעודת ליל שבת ובסעודה שאנחנו אוכלים בשבת בבוקר (או בצהרים), יש חובה לאכול 'כזית' לחם. בסעודה שלישית ובסעודת 'מלווה מלכה', ראוי לאכול לחם, אבל מי שאין לו לחם או שקשה לו לאכול לחם, יכול להסתפק גם באכילת מיני מאפה שברכתם 'מזונות', ואם אין לו יכולת לאכול מיני מאפה יכול להסתפק אפילו באכילת פירות.

ראוי לאכול בשבת לחם שנאפה במיוחד לכבוד השבת, ולכן אנחנו אוכלים חלות. עם זאת, אין חובה לאכול דווקא חלה, ומי שאין ברשותו חלה, יכול לאכול גם לחם רגיל.

בכל אחת מסעודות השבת, יש לברך על שני כיכרות לחם שלמים, או שתי חלות שלמות. אפשר לברך גם על שתי לחמניות קטנות. אפשר כמובן לברך על חלה ולצדה לחמניה קטנה, או כיכר לחם שלם שהוצאתם מהמקפיא. 

הסיבה שאנחנו מברכים על שתי חלות, היא זכר ל'מן' שירד לבני ישראל במדבר. כל יום ירד מן בכמות של 'עומר' לכל אחד מבני ישראל, וביום שישי, ערב שבת קודש, ירדה כמות כפולה של שני עומרים לכל אחד – אחד מהם אכלו ביום שישי ואחד נוסף השאירו לשבת קודש. לכן אנחנו מברכים בשבת על שתי חלות בכל אחת מהסעודות, כדי להזכיר לנו את ה'מן'.

לפני שמברכים, אנחנו צריכים לדעת על איזו משתי החלות אנחנו מברכים 'המוציא לחם מן הארץ', ואף לסמן את אותה החלה באמצעות פס דק שאנחנו חורצים עליה עם הסכין. עם זאת, צריך לברך על חלות שלמות כאמור, ולכן יש להיזהר שלא לחתוך את החלה יתר על המידה לפני שאנו מברכים עליה ברכת המוציא.

בסעודת ליל שבת, עדיף להניח את שתי החלות זו על גב זו, עוד לפני שנוטלים ידיים, ולבצוע על החלה התחתונה.
בשבת בבוקר יש לבצוע את החלה העליונה.

בסעודה שלישית, יש לסדר את שתי החלות זו לצד זו, ולבצוע את החלה הימנית מבין השתיים.

בסעודה רביעית – סעודת מלווה מלכה, אין צורך לברך על שתי חלות ואפשר לברך רק על חלה אחת, או אפילו על פרוסת חלה שנשארה מסעודות השבת.

כדי שכל היושבים סביב השולחן יזכו לקיים את מצוות 'לחם משנה', כדאי להמתין עד שכולם סיימו ליטול ידיים ויישבו סביב השולחן, ורק אז יברך ראש המשפחה 'המוציא לחם מן הארץ', כולם יענו אחריו אמן, והוא יבצע מהחלה ויחלק לכל אחד מהם פרוסה.

אם הסועדים סביב השולחן מרובים, אפשר לבצוע את שתי החלות ולחלק לכל אחד פרוסה.

כמו כן אפשר להניח יותר מזוג אחד של חלות, וכל קבוצה של סועדים תקיים את מצוות 'לחם משנה' על זוג אחר של חלות.

אם קשה לכם להמתין לכל הסועדים, או שחלקם עסוקים בעניינים אחרים ועדיין לא נוטלים ידיים, אפשר לברך על החלה ולבצוע אותה, ושלמור להם בצד פרוסה מה'לחם משנה', כדי שיאכלו ממנה אחרי שייטלו את ידיהם.

שימו לב: מומלץ להחזיק בכל בית לחמניה או אפילו כמה לחמניות קטנות במקפיא, במיוחד לצורך קיום מצוות 'לחם משנה', למקרה שבו נתקענו בשבת בלי חלות שלמות.

זכרו: שבת קודש היא יום חשוב מאוד לעם ישראל, ואנחנו משתדלים לכבד אותו בדרכים רבות ומיוחדות. וכבר הבטיחו לנו הנביאים, שמי שמכבד את השבת ומענג אותה כראוי, זוכה לנחלה בלי גבולות, ואף הבטיחו לנו חכמנו זכרונם לברכה, שמי שמכבד את השבת אפילו כשהוא נמצא בקשיים כלכליים, ואינו חוסך בהוצאות לכבודה – זוכה לכבד אותה בהמשך מתוך עושר ורווחה כלכלית.