תהיה נחמד לחברים – ותאריך ימים!

אנחנו צריכים להשתדל להפסיד בוויכוחים ובסכסוכים הללו. להימנע ממריבה על כספים, כי זאת היא הסגולה הנפלאה של רבי נחניא בן הקנה, לאריכות ימים.

רבי נחוניא בן הקנה היה מגדולי התנאים, והוא היה זה שיבר את תפילת "אנא בכח גדולת ימינך…", המבוססת על חכמת הקבלה, והמורכבת מראשי התיבות של שמו המפורש של הקב"ה, המורכב מ-42 אותיות.

חז"ל מספרים לנו (במסכת מגילה מהתלמוד הבבלי בדף כ"ח), ששאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה מה היתה הזכות שלו שבזכותה זכה להאריך ימים ולחיות שנים רבות.

אמר להם רבי נחוניא כך: "מימי לא נתכבדתי בקלון חברי, ולא עלתה על מיטתי קללת חברי, וותרן בממוני הייתי". 

שימו לב לשלושת הסיבות שמנה רבי נחניא בן הקנה, וכל השלוש קשורות ליחסים שבין אדם לחברו.

א. לא נתכבדתי בקלון חברי – לא הפקתי רווחים אישיים, אפילו לא מעמד או כבוד על ידי ביוש אדם אחר. אם אם החבר שלך או כל יהודי אחר מתבייש בזמן שאתה "יוצא גדול", לעומתו, נכשלת. המשימה שלנו היא להימנע מכך שהבחרים שלנו יגיעו למצב שבו התגלה קלונם, ואפילו אם בעקבות כך נרוויח כסף או כל טובה אחרת.

ב. לא עלתה על מיטתי קללת חברי – אם מישהו כועס עליך, בין אם הוא צודק ובין אם לא, כדאי לך לפייס אותו עוד באותו היום. רבי נחוניא בן הקנה לא היה הולךם לישון לפני שפייס את כל מי שאולי נפגע או נעלב ממנו במהלך היום.

ג. ותרן הייתי בממוני – לא פעם אנחנו נקלעים לסכסוך על רקע כספי. ברוב המקרים מדובר בסכומים קטנים, ואפילו קטנים מאוד. לפעמים זה אפילו לא סכסוך, אלא רק ויכוח קטן שמסתיים בתוך זמן קצר.

אנחנו צריכים להשתדל להפסיד בוויכוחים ובסכסוכים הללו. להימנע ממריבה על כספים, כי זאת היא הסגולה הנפלאה של רבי נחניא בן הקנה, לאריכות ימים.

והאמת היא, שמי שחי עם אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, אין לו שום קושי לוותר על כסף, משום שהוא יודע ומאמין שאת הפרנסה נותן לנו בורא עולם, ולא משנה אם נוותר על כמה שקלים או אפילו על סכומים גדולים יותר, כי הקדוש ברוך הוא כבר ימצא את הדרך להחזיר לנו על כך.