רוצה לחיות שנים ארוכות? תן כבוד!!

מסופר עליו על רבי אלעזר בן שמוע שחי עד גיל 105, אז נרצח כאמור על ידי הרומאים. שאלו אותו התלמידים שלו, בזכות מה זכית להאריך ימים ולחיות עד גיל מתקדם כל כך?

רבי אלעזר בן שמוע היה אחד מעשרת הרוגי מלכות, ונחשב לאחד מגדולי התנאים. הוא מוזכר פעמים רבות במשנה ומכונה בדרך כלל 'רבי אלעזר' בלי שם אביו. תלמידו הגדול היה רבי יהודה הנשיא אשר העיד שכשהיה רבי אלעזר מלמד תורה לתלמידים, היו נדחקים תלמידים רבים מספור בבית המדרש עד שנדחקו "ששה באמה", כלומר ששה תלמידים בכל אמה – 60 סנטימרים, עשרה סנטימטרים לכל תלמיד.

מסופר עליו על רבי אלעזר בן שמוע שחי עד גיל 105, אז נרצח כאמור על ידי הרומאים.

שאלו אותו התלמידים שלו, בזכות מה זכית להאריך ימים ולחיות עד גיל מתקדם כל כך?

ענה להם רבי אלעזר בן שמוע: "מעולם לא עשיתי 'קיצור דרך' בבית המדרש, גם אם לשם כך נאלצתי לעשות סיבוב גדול בהליכה רגלית.

"כמו כן "לא פסעתי על ראשי עם קדוש", כלומר לא הייתי מאחר לבית המדרש וגם אם קרה פעם שכן איחרתי נשארתי לשמוע את השיעור מבחוץ ולא נכנסתי פנימה כי הלומדים בבית המדרש היו יושבים על הקרקע בצפיפות, ומי שנכנס באיחור צריך היה לדלג ביניהם ונראה היה לעומד מהצד כאילו הוא דורך על ראשיהם של יהודים חלילה".

רבי אלעזר ציין זכות שלישית שהיתה לו ובזכותה האריך ימים: "לא נשאתי כפי בלי ברכה", כלומר, הוא היה כהן, וכשבא לברך ברכת כהנים, תמיד היה מברך קודם לכן את הברכה שצריכים הכהנים לומר "ברוך אה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה", ומדבריו נראה שבאותו הדור עדיין לא חדרה כל כך ההלכה שהכהנים צריכים לברך, והיו כאלו שלא הקפידו על כך.

אם נבחן את המכנה המשותף בין שלושת הדברים שהזכיר רבי אלעזר בן שמוע, נגלה ששלותם עוסקים בעניין של כבוד. הוא לא עשה קיצור דרך בבית המדרש כי הדבר פוגע בכבודו של בית המדרש, הוא לא פסע על ראשי עם קדוש כדי לא לפגוע בכבודו של עם ישראל, ולא בירך ברכת כהנים בלי ברכה וכך בעצם כיבד את מצוות ברכת כהנים.

דבריו אלו משתלבים נהדר עם דבריו של רבי אלעזר בן שמוע במסכת אבות: "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך".

מסתבר שלתת כבוד ליהודים, לכבד את התורה ואת מצוותיה, ולכבד אפילו את המקום שבו לומדים תורה – בית המדרש, זאת סגולה לאריכות ימים.