רוצה לחיות שנים רבות? הנה עצה קטנה בשבילך…

כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו, מה כל כך חשוב ב״אחד״, ולמה צריך להאריך בו?

כל יהודי יודע לקרוא קריאת שמע. "שמע ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד", זהו פסוק שאנו אומרים בבוקר ובערב, כל בוקר וכל ערב.
מה שכדאי שנדע זה מה שאמר התנא סומכוס: כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו (תלמוד בבלי, מסכת ברכות דף י״ג:)
מה כל כך חשוב ב"אחד", ולמה צריך להאריך בו?

ובכן, הפסוק הראשון של קריאת שמע, כולל בתוכו את עיקרי היסודות של הדת היהודית.

"שמע ישראל" – הבן וקבל עם ישראל.

"ה' אלוקינו" – הקדוש ברוך הוא הוא האלוקים שלנו ואנחנו מצייתים רק לו ולא לשום אל או כח אחר.

"ה' אחד" – הקדוש ברוך הוא הוא יחיד בעולמו, ואין שני לו או אפילו קרוב אליו.

כשאנו אומרים "אחד", אנחנו צריכים לכוון לכך שהאות הראשונה במילה זאת א' רומזת על אלופו של עולם – הקדוש ברוך הוא
כשאנו אומרים את האות השניה – ח', אנחנו מצהירים כי אנו מאמינים בכך שהקדוש ברוך הוא שולט בשבעה רקיעי השמים, ובארץ שעליה אנו חיים.

וכשאנו מסיימים את המילה אחד ואומרים את האות האחרונה שלה – ד', אנחנו מצהירים כי הקדוש ברוך הוא מולך בארבע רוחות השמים.

פסוק זה של קריאת שמע, נאמר על ידי אלפי ורבבות יהודים במשך הדורות, שזעקו אותו בקול גדול רגע לפני מותם. האנוסים שהועלו על המוקד בטקסי ה'אוטו דה פה' הידועים לשמצה, יהודי אירופה שנדחסו אל ה'מלקחות' באושוויץ, ורק לאחר שהחלו הברזים לפלוט גז הבינו שהם נידונו למוות בתאי הגזים לא עלינו ועוד הרבה מאוד יהודים שחלקם נפטרו על מיטתם בשיבה טובה ורבים אחרים נרצחו ונטבחו על ידי שונאי ישראל לאורך הדורות – רגע לפני מותם, כל מה שהם רצו לעשות זה להצהיר על האמונה המוחלטת שלהם בקדוש ברוך הוא.

לנוכח האמור, ברור מדוע מי שמאריך ב"אחד", זוכה לסגולה של אריכות ימים. כשאדם מבין שהקדוש ברוך הוא שולט בכל העולם, בארבע רוחות השמים ובשבעה רקיעים הרי זו סיבה נוספת להאריך את ימיו עלי אדמות, כדי שימשיך לייחד את שם ה', ולהאמין בו באהבה ובאמונה שלמה.