מה כל כך מיוחד בה, בשבת?

כשמבקשים להגדיר יהודי המתנהג בהתאם לציווי התורה, נוהגים לומר עליו ש"הוא שומר שבת". כך גם להיפך, כשאדם אינו שומר מצוות, אנחנו אומרים עליו: "הוא מחלל שבת".

בבתי הקברות בישראל ובכל בית קברות יהודי ברחבי העולם, קיימות חלקות קבורה נפרדות למי ששמרו שבת, ולנפטרים שלא זכו לשמור שבת בחייהם. אנחנו לא רואים חלקות נפרדות למי שהניחו או לא הניחו תפילין, ואפילו לא חלקות נפרדות לרוצחים ולעבריינים מהסוג הנחות ביותר.

למה בעצם תוספת שמירת השבת מקום חשוב כל כך ביהדות? במה שונה שמירת השבת משאר המצוות?

התשובה טמונה במקורה של המצווה לשמור שבת. התורה הקדושה כותבת לנו בפירוש שאנחנו צריכים לשמור שבת "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויינפש". בגלל שהקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי לאחר ששת הימים בהם ברא את העולם, גם אנחנו צריכים לנהוג כמותו.

אבל יש כאן עומק נוסף: כשאנחנו שומרים שבת, אנחנו בעצם מעידים על עצמנו שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בששה ימים, ושבת ביום השביעי.

זהו היסוד לאמונה היהודית!

אדם שאינו מאמין בכך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כיצד יוכל לציית למצוותיו? אם היסוד חסר, אם האמונה הבסיסית הזאת לא קיימת, איך אנחנו יכולים לצפות ממנו שיקיים את שאר המצוות?

לעומת זאת, כשיהודי שומר שבת, הוא מעיד על כך שהוא מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הברואים, והוא לבדו מנהיג את העולם.

מי שחסר לו הבסיס הזה, הוא שונה ממי שיש לו את היסוד הזה. כמובן שקיימים אנשים השומרים שבת, אך בעניינים אחרים הם נכנעים ליצר הרע והולכים שבי אחר הפיתויים שהוא מציב בפניהם. אף אחד לא התחייב על כך שכל מי ששומר שבת הרי הוא צדיק גמור, אבל ברור שאת היסוד יש לו, ומכאן הוא יכול וצריך להתקדם, לכבוש שטחים נוספים שבהם הוא עומד איתן בפני היצר הרע, מביס אותו פעם אחר פעם ומחזיק בחוזק רב בקיום המצוות כפי שצוותה אותנו התורה הקדושה.
ויש כאן עוד משהו…

הלכות שבת ברובן המוחלט לא כתובות במפורש בתורה.

בתורה לא כתוב שאסור לתפור בגד בשבת, גם לא כתוב שאסור לכתוב או לצבוע את הבית.

את ההלכות הללו אנחנו לומדים בתורה שבעל פה. משה רבינו למד אותה מפיו של הקדוש ברוך הוא, לימד אותה לתלמידו יהושע בן נון, שלמדה לזקנים בדור שאחריו ואלו לימוד את הנביאים שמסרוה לאנשי כנסת הגדולה, ומשם לתנאים שסידרו לנו את המשניות, האמוראים שכתבו את התלמוד הבבלי ולאחר מכן פוסקי ההלכה שצעדו בעקבותיהם.

כשיהודי שומר שבת כהלכתה הוא מעיד על עצמו לא רק שהוא מאמין בבורא עולם, אלא גם שהוא מאמין בתורה שבעל פה. הוא מאמין בכך שיהודי צריך לקיים את ההלכה כפי שפסקו רבותינו, והוא נוהג כמותם ואפילו כשהוא מקלף תפוח ואוכל, כשאף אחד לא רואה אותו, הוא נזהר לעשות זאת על פי ההלכה כפי שלמדו אותנו חכמנו זכרונם לברכה – העדות הזאת של האדם על עצמו, היא חשובה מאוד, כי האמונה בתורה שבעל פה, גם היא יסוד חשוב מאוד באמונה היהודית.