מודיעין עילית מובילה בפתיחת כיתות לימוד חדשות בארץ

על פי נתוני משרד החינוך – עם פתיחת שנה"ל: מודיעין עילית מובילה בפתיחת כיתות לימוד חדשות בארץ עם פתיחת שנה"ל תש"ע במודיעין עילית, בהצלחה מרובה בסייעתא דשמיא, נמסר כי על פי נתוני משרד החינוך – העיר מודיעין עילית מובילה בפתיחת כיתות לימוד בארץ, עם פתיחת 180 כיתות חדשות. עוד נמסר, כי בעיר ישנם כיום 27,000קרא עוד...

על פי נתוני משרד החינוך – עם פתיחת שנה"ל: מודיעין עילית מובילה בפתיחת כיתות לימוד חדשות בארץ

עם פתיחת שנה"ל תש"ע במודיעין עילית, בהצלחה מרובה בסייעתא דשמיא, נמסר כי על פי נתוני משרד החינוך – העיר מודיעין עילית מובילה בפתיחת כיתות לימוד בארץ, עם פתיחת 180 כיתות חדשות. עוד נמסר, כי בעיר ישנם כיום 27,000 ילדים, כ"י (למעלה מ60 אחוז מכלל התושבים) מתוך 45,000 תושבים. הנתונים נמסרו ע"י יגאל צרפתי, מנהל מינהל הפיתוח במשרד החינוך, בישיבת עבודה שקיים בלשכת רה"ע הרב יעקב גוטרמן, לקראת פתיחת שנה"ל.

בעיר נפתחו שלוש ישיבות חדשות, 1 גדולה ו-2 לצעירים, שני סמינרים חדשים, בי"ס בית יעקב לבנות בחינוך היסודי בשכונת ברכפלד, שני מוסדות לילדים בעלי צרכים מיוחדים – ישיבה קטנה ות"ת יסודי. 10 כיתות שילוב בבתיה"ס הקיימים ו-8 כיתות גן חינוך מיוחד לבנים ולבנות – סה"כ 30 גנים לחינוך המיוחד.

כמו"כ, ארבעה בתי ספר גדולים, עברו למבני קבע חדשים, בהם למעלה ממאה כיתות לימוד, מתוכם שלושה מבנים שבנייתם החלה לפני כשמונה חודשים בלבד. עם כניסתם של התלמידים למבנים אלו, כיום, תלמידי כל המוסדות הגדולים בעיר, שבהם החל מ-3 כיתות מקבילות בשנתון, לומדים במבני קבע.

מנתוני מחלקת החינוך בעיריה, מתברר כי מודיעין עילית נותנת כיום מענה חינוכי גם לתלמידים מערים מרוחקות, מלבד היישובים באזור. במערכת החינוך בעיר נקלטו כ-250 ילדים מבני ברק, פ"ת, אלעד, גבעת זאב, בית חלקיה, יסודות ועוד, וזאת לנוכח המענה והפתרונות לתלמידים מכל הצרכים, רמת הלימודים הגבוהה וההשקעה הגדולה של העיריה בתחום החינוך שהוא בראש מעייניה.

למעלה מ-130 כיתות חדשות במבני קבע, התאכלסו עם פתיחת שנה"ל ע"י בתיה"ס וגני הילדים, שתקציב בנייתם הסתכם בלמעלה מ-85 מיליון שקל, מתוכם נבנו 28 גני ילדים חדשים: 15 גנ"י בשכונת ברכפלד, 8 גנ"י בשכונת גרין פארק, ו-4 גנ"י במבני מגורים, שניים בשכונת נופי עילית ושניים בגבעה הדרומית, שנרכשו באופן חריג מתקציב שהושג ממשרד החינוך לפרויקט ייחודי זה, המהווה תקדים ארצי בבניית כיתות חינוך בתוך מבני מגורים, כשהדבר הצריך הובלת תוכניות בנין עיר מיוחדות, המאפשרות נתינת רשיונות באופן אוטומטי להפעלת גנ"י במבני המגורים בעיר.

בישיבת מליאת העיריה שהתקיימה ערב פתיחת שנה"ל, סיכם רה"ע הרב גוטרמן, את המבצע להיערכות שנה"ל שהחלת למחרת פתיחת שנה"ל הקודמת, "אז פתחנו את חדר המצב כדי להיערך בהתאם לגודל הצרכים הגדולים של העיר, שיש בה את מספר הילדים ואחוז הגידול המבורך הגבוה בארץ, בסדר גודל שנתי על פי הלמ"ס של למעלה מ- 10 אחוז, כשהדבר מצריך פתיחת שתי כיתות תקניות מידי שבוע.