למה נולדתי בכלל?

עשיו הרשע רצה לצאת מבטן אמו בכל פעם שעברה ליד בית עבודה זרה ^ האם הוא באמת נולד להיות רשע ולא היה לו סיכוי להיות צדיק? ^ מאמר על פרשת תולדות.

בפתחה של פרשת השבוע, פרשת תולדות, מספרת לנו התורה הקדושה על תקופת ההריון של רבקה אמנו. היא הלכה לשאול את תלמידי החכמים, ואלו גילו לה כי בבטנה תאומים.

חכמנו זיכרונם לברכה מבארים, שרבקה הבחינה שבכל פעם שהיא עוברת ליד בית מדרש העובר שבבטנה החל לדחוק וניסה לצאת החוצה כדי ללמוד תורה. היא הבינה שבנה יהיה צדיק גדול.

אבל אז היא עברה ליד בית עבודה זרה, ושוב העובר החל לדחוק החוצה.

זה בלבל אותה, ולכן היא הלכה לבית המדרש של שם בן נח, ושל עבר נכדו, כדי לשאול אותם הכיצד ייתכן הדבר. הם השיבו לה שמדובר בשני עוברים, האחד מבקש לצאת בכל פעם שהיא עוברת ליד בית מדרש, והאחר רוצה לצאת בכל פעם שהיא עוברת על יד בית עבודה זרה.

ואכן כדבריהם כך היה. נולדו לה שני בנים. הראשון היה עשיו הרשע והשני היה יעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים, שכל ימיו הגה בתורה הקדושה.

**

עד כאן הסיפור של פרשת השבוע.

ועכשיו ננסה להבין אותו קצת יותר לעומק.

האם אכן היה עשיו רשע עוד לפני שנולד? האם ייתכן שבכלל לא היה לו סיכוי להיות צדיק? הוא נולד כדי להיות רשע?

זה לא ייתכן.

קודם כל חכמנו זכרונם לברכה אומרים במפורש שהיצר הרע נכנס בלבו של אדם רק אחרי שהוא נולד.

אבל גם אם חז"ל לא היו אומרים לנו את זה, עדיין היינו צריכים להבין איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא יעניש את עשיו הרשע על מעשיו הרעים, אם בעצם לא היתה לו זכות בחירה. אם הוא נולד כך.

וכי יתכן שהקדוש ברוך הוא יעניש אדם על כך שלא הניח תפילין של יד אם הוא נולד בלי ידיים חלילה וחס?

בוודאי שלא!

**

התשובה היא, כך מסבירים צדיקי הדורות, שגם עשיו וגם יעקב נולדו עם חופש בחירה. אלא שלכל אחד מהם נסללה דרך אחרת בה הוא אמור היה לעבוד את ה'.

השליחות של יעקב היתה להרבות טוב בעולם. הוא היה צריך ללמוד תורה, לברך אנשים, לקיים מצוות בהידור ובשמחה ולהרבות את כח הקדושה בעולם הזה.

השליחות של עשיו לעומת זאת, היתה להילחם ברע. להיאבק בו. להשמיד את בתי העבודה זרה. לרדוף את מי שעושים רע בעולם הזה.

שניהם יכלו לבחור את הבחירה שלהם בחיים. שניהם יכלו בכל רגע נתון לעבור לצד השני.

יעקב מילא את שליחותו נאמנה, ואילו עשיו הרשע התפתה ללכת שבי אחרי תאוות לבו ובחר בכיוון ההפוך.

**

הדברים נכונים לגבי כל יהודי באשר הוא.

לא פעם אנחנו חושבים לעצמנו שאם היינו נולדים עם נתונים אחרים, היינו צדיקים גדולים. מה יעשה ילד שנולד למשפחה של עבריינים, האם הוא יכול באמת להיות צדיק גדול? הוא הרי נידון לפני לידתו לחיים של פשע ועבריינות.

ובכן, זאת טעות לחשוב כך.

לכל אחד יש שליחות משלו. לכל אחד יש אפשרות לבחור אם הוא רוצה למלא את שליחותו או לבגוד באביו של שבשמים, וללכת בעיניים עצומות אחרי הכיף, הקל והנוח.

הלוואי שנזכה לבחור בחירות נוכנות, ולמלא את הייעוד שלנו בעולם הזה.

שבת שלום!