עצות להתגבר על הכעס

      שלום כבוד הרב.לאחרונה התחלתי לעבוד על מידת הכעס, אבל אני קצת מתקשה למצוא עצות בעניין. תוכל בבקשה להפנות אותי לספרים/ תיאורי מקום העוסקים בנושא ונותנים עצות מעשיות?  תודה       שלום רב!  ראשית צריכים להתחזק באמונה, שכל מה קורה לנו, הכל נעשה על ידי הקב"ה, והכל נעשה אך ורק לטובתנו. כשאנו נתקלים במישהו שמכעיסקרא עוד...

 

   

שלום כבוד הרב.
לאחרונה התחלתי לעבוד על מידת הכעס, אבל אני קצת מתקשה למצוא עצות בעניין. תוכל בבקשה להפנות אותי לספרים/ תיאורי מקום העוסקים בנושא ונותנים עצות מעשיות? 
 
תודה

 

   

שלום רב!
 
 
ראשית צריכים להתחזק באמונה, שכל מה קורה לנו, הכל נעשה על ידי הקב"ה, והכל נעשה אך ורק לטובתנו.
 
כשאנו נתקלים במישהו שמכעיס אותנו, עלינו לזכור שהשם יתברך הוא זה שמפעיל את אותו אחד, והוא זה שגורם לו להכעיס אותנו,
והכל נעשה למטרה מסויימת. אין טעם לכעוס על אותו אחד, משום שזה לא הוא, זה הקב"ה…
 
ב"ספר החינוך" כתובים דברים נפלאים על האיסור שישנו בתורה לנקום בשני, והדברים יעילים מאד לעבודה על מידת הכעס, אצטט כאן את דבריו: "משרשי המצוה, שידע האדם ויתן אל לבו כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע, הוא סבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן כשיצערהו או יכאיבהו אדם ידע בנפשו כי עונותיו גרמו, והשם יתברך גזר עליו בכך, ולא ישית מחשבותיו לנקם ממנו, כי הוא אינו סבת רעתו, כי העון הוא המסבב. וכמו שאמר דוד עליו השלום (שמואל ב' טז, יא) 'הניחו לו ויקלל כי אמר לו' – תלה הענין בחטאו ולא בשמעי בן גרא. ועוד נמצא במצוה זו תועלת רבה להשבית
ריב ולהעביר המשטמות מלב בני אדם, ובהיות שלום בין אנשים יעשה השם יתברך שלום להם". עד כאן לשון ספר החינוך.
 
צריך גם להרגיל את המחשבה בראיית הטוב שבשני ובלימוד זכות עליו. על כל מה שעושים לנו אפשר ללמד זכות, ולומר שהשני לא התכוון, לא הבין, לא ידע, לא קלט מה שהוא עושה וכו' וכו'.
 
בנוסף לכך, כדאי להתרגל לא להיות פזיזים, ולפני שמגיבים למישהו לחכות קצת ולחשוב על מה שאנו אמורים להגיד. הרמב"ן כותב באגרתו המפורסמת: "חשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך".
 
חשוב מאד להתפלל ולבקש מאבינו שבשמים שיעזור לנו להתגבר על מידת הכעס ועל שאר העניינים שאנו זקוקים לנו. תפילה מעומק הלב פועלת המון.
 
ישנו ספר מצויין על מידת הכעס שמביא גם מאמרים מחזקים, גם עצות וגם סיפורים. שם הספר הוא "הסר כעס מלבך" שכתב הרב אברהם טובולסקי.
 
 
בברכה
יעקב

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.