הרגשתי שאני רוצה לדעת יותר על יהדות

הסופר ואיש החינוך הרב קובי לוי מספר על הזלזול במצוות המילה שעורר אצלו תגובה הפוכה, ועל סגירת המעגל 30 שנה מאוחר יותר.

"הפעם הראשונה בה הרגשתי שאני רוצה לדעת יותר על יהדות, היתה כשהמרצה באקדמיה נתן 'פירוש' מעוות למצוות המילה"

זה היה כשהייתי סטודנט צעיר באקדמיה. לא ידעתי הרבה על יהדות באותם ימים, אבל מה ששמעתי אז מהמשורר המפורסם שהרצה בפנינו, גרם לי לרצות לדעת יותר ולאהוב יותר את התורה הקדושה", כך הרב קובי לוי, סופר ואיש חינוך רב פעלים, בשיחה מיוחדת עם אתר אחינו'.

"אותו משורר, שלא אציין כאן את שמו, דיבר אז על הנושא של מצוות המילה, והוא טען שבעצם המצווה היא לאו דווקא לכרות את העורלה, אלא לומר "מילה", כלומר האב צריך ללחוש מילה כלשהי על אוזנו של בנו הקטן בטקס מאורגן היטב, וכך בעצם לכרות ברית מילולית שתחבר את הבן לשרשרת הדורות של עם ישראל, ולערכים שאנחנו בוחרים ללמוד מהתנ"ך.  הוא אמר, "מה שחשוב זה מה שאומרים לילד".

"כאמור, הידע שלי ביהדות היה דליל מאוד באותם ימים, אבל כבר אז הבנתי שדבריו מופרכים ומעוותים. לא יכולתי לסבול את השקר הזה, ואת התעוזה והחוצפה של אנשים חשובים בעיני עצמם, לבוא ולפרש את מצוות התורה בדרכים חדשות ומעוותות. "אם הוא לא רוצה לקיים את המצווה הוא לא חייב", חשבתי לעצמי באותו המעמד ובימים שלאחר מכן, "אבל שלא ינסה לעוות את המסורת ואת המצווה שנתן הבורא לעם ישראל".

"כשלושים שנה מאוחר יותר, זכיתי להיות שותף במעמד מרגש של קיום מצוות ברית מילה על ידי יהודי שעלה לארץ מרוסיה. לא היה לו קשר לקיום מצוות ולימוד תורה, אבל הוא החליט שהוא רוצה לקיים את מצוות ברית מילה, על אף שגילו היה אז מעל 60.

"באותו המעמד נזכרתי לפתע במשורר ההוא מהאקדמיה, וחשבתי לעצמי: ראה כמה הוא טעה. הנה לך, יהודי שעבר את כור ההיתוך של סטאלין והבולשביקים. הם פעלו במרץ למחוק כל זכר ליהדות, ולמרבה הצער גם נחלו הצלחה לא מבוטלת בקרב רבים מבני עמנו. אבל גם אחרי עשרות שנים מאחורי מסך הברזל, גם אחרי שנים של 'חינוך מחדש' והטמעת ערכים שונים ורחוקים מרוח היהדות, הניצוץ היהודי ננער לפתע, וממנו מתפרצת שלהבת העולה מאליה. יהודי שלא יודע כלום על יהדות, רוצה להיכנס בבריתו של אברהם אבינו. הא לך, משורר זקן, הא לך מרשיע ברית – תרתי משמע. הנה: כך מתנגד יהודי. כך מקיימים מצוות ברית מילה – כורתים את העורלה ולא מחפשים הסברים חדשים ומעוותים למצווה שמלווה אותנו שנים רבות כל כך.

"מסירות הנפש של אברהם אבינו, שהיה גיבור וזריז לקיים מצוות בוראו, ומל את עצמו בגיל 99 מתוך מסירות נפש וללא כל עיכוב, היא זו שעומדת לנו עד היום, והיא זו שבגללה התייחדה מצוות המילה שבני ישראל מקיימים אותה במסירות נפש, ואפילו הרחוקים והנידחים מבני עמנו שאין להם כמעט קשר ליהדות, על המצווה הזאת הם לא מתפשרים, ועליה הם לא מוכנים לוותר".