צרות מלחמות ופיגועים – כל זה יגמר עם בניין בית המקדש

צרות? מלחמות? פיגועים? מחלות? רק רצינו שתדע – כשיבנה בית המקדש, כל הצער והסבל יהיו מאחורינו "והשבתי חיה רעה מן הארץ, וגר זאב עם כבש" "ושמתי כדכד שמשותייך" – שערי ירושלים יהיו עשויים מיהלומים בגודל 20 אמות. "בילע המוות לנצח" – המוות יפסק בעולם והמתים יקומו לתחיה. "לא ישא גוי אל גוי חרב" – לאקרא עוד...

צרות? מלחמות? פיגועים? מחלות?
רק רצינו שתדע – כשיבנה בית המקדש, כל הצער והסבל יהיו מאחורינו
  • "והשבתי חיה רעה מן הארץ, וגר זאב עם כבש"
  • "ושמתי כדכד שמשותייך" – שערי ירושלים יהיו עשויים מיהלומים בגודל 20 אמות.
  • "בילע המוות לנצח" – המוות יפסק בעולם והמתים יקומו לתחיה.
  • "לא ישא גוי אל גוי חרב" – לא יהיו מלחמות
  • "אז תיפקחנה עיני עיוורים ואוזני חרשים תיפתחנה" – לא יהיו מחלות או מומים

שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן!