צרות מלחמות ופיגועים – כל זה יגמר עם בניין בית המקדש